Internatio-Müller N.V.

20 april 1999

Dividenduitkering Internatio-Müller N.V. over het boekjaar 1998

Internatio-Müller N.V. deelt mede, dat aan de algemene vergadering van aandeelhouders, welke wordt gehouden op 27 april 1999, zal worden voorgesteld het dividend over het boekjaar 1998 als volgt beschikbaar te stellen: NLG 1,90 in contanten per aandeel van NLG 5,-- nominaal of naar keuze tot en met 20 mei 1999 een uitkering in aandelen ten laste van de fiscaal vrije agioreserve of desgewenst ten laste van de algemene reserve in de verhouding van 1 nieuw aandeel op 24 bestaande aandelen.

Bij aanvaarding van het dividendvoorstel door de algemene vergadering van aandeelhouders zal het dividend met ingang van 7 mei 1999 betaalbaar worden gesteld.

Zoekwoorden:

Deel: ' Dividenduitkering Internatio-Müller 1998 '
Lees ook