Robeco


25 maart 1999

DIVIDENDVERWACHTING RG EURO OBLIGATIE DIVIDENDFUND

Evenals in de afgelopen jaren zal RG Euro Obligatie DividendFund ook dit jaar in november een interimdividend uitkeren. Naar de huidige verwachtingen zal het interimdividend uitkomen op een bedrag tussen EUR 0,85 en EUR 1,10 per aandeel.

Toelichting

Veel beleggers houden aandelen RG Euro Obligatie DividendFund aan teneinde in Nederland bestaande fiscale dividendvrijstellingen te benutten. Deze bedragen NLG 1000,-- (alleenstaanden) respectievelijk NLG 2000,-- per jaar. Het aantal aandelen RG Euro Obligatie DividendFund dat nodig is om de vrijstelling vol te maken is uiteraard afhankelijk van het dividend per aandeel. De hoogte van het dividend wordt vooral bepaald door enerzijds het verloop van de rente-inkomsten op de beleggingsportefeuille en anderzijds door het verloop van het aantal uitstaande aandelen. Een en ander resulteert nu in een verwacht interimdividend tussen de EUR 0,85 en EUR 1,10 per aandeel. Om bij een dividend van EUR 0,85 de dividendvrijstelling van NLG 1.000,-- vol te maken zijn circa 534 aandelen RG Euro Obligatie DividendFund benodigd. Bij een dividend van EUR 1,10 is het benodigde aantal aandelen circa 413. Voor een dividendvrijstelling van NLG 2.000,-- gelden de dubbele aantallen aandelen. Het interimdividend over het boekjaar 1998, tevens het totale over het boekjaar 1998 betaalde dividend, bedroeg NLG 2,40 (EUR 1,09).

Deel: ' Dividendverwachting RG Euro Obligatie Dividendfund - 1541 '
Lees ook