Robeco


29 april 1999

DIVIDENDVOORSTEL 1998/1999 RODAMCO RETAIL NEDERLAND N.V.

De directie en de raad van commissarissen van Rodamco Retail Nederland N.V. maken bekend dat aan de op 29 juni 1999 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders het volgende dividendvoorstel zal worden gedaan:

a. een uitkering per aandeel van EUR 3,48 in contanten;

of - naar keuze van de aandeelhouder -

b. een uitkering per aandeel van EUR 1,76 in contanten, alsmede een uitkering in aandelen ten laste van de agioreserve. De waarde van de uitkering in aandelen zal 2% tot 6% beneden het resterende deel (EUR 1,72) van het volledig contante dividend liggen. Op donderdag 15 juli 1999, na sluiting van de Amsterdamse AEX-Effectenbeurs zal, op basis van de gemiddelde beurskoers van die dag, worden vastgesteld hoeveel dividendbewijzen recht geven op één nieuw gewoon aandeel.

De definitieve winst over 1998/1999 viel met EUR 26,8 miljoen (EUR 3,48 per aandeel) iets hoger uit dan enkele dagen na afsluiten van het boekjaar, bij de bekendmaking van de voorlopige cijfers op 3 maart 1999, werd verwacht. Daarom is het definitieve dividendvoorstel (EUR 3,48 per aandeel) nu EUR 0,04 hoger dan de op die datum gepubliceerde verwachte uitkering.

Het jaarverslag 1998/1999 wordt gepubliceerd op 9 juni 1999.

Zoekwoorden:

Deel: ' Dividendvoorstel 1998/1999 Rodamco Retail Nederland '
Lees ook