ROBECO NEDERLAND BV

Dividendvoorstel diverse fondsen Robeco

Rotterdam, 5 maart 2003
PERSBERICHT

Dividendvoorstel mixfondsen
Robeco Safe Mix
Robeco Solid Mix
Robeco Growth Mix

In de vergadering van de directie van Robeco Safe Mix N.V., Robeco Solid Mix N.V. en Robeco Growth Mix N.V. van 5 maart 2003 is besloten de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders voor te stellen het dividend over het boekjaar 2002 als volgt vast te stellen:
- Robeco Safe Mix: EUR 0,32 per aandeel (vorig jaar EUR 0,48).
- Robeco Solid Mix: EUR 0,48 per aandeel (vorig jaar EUR 1,00).

- Robeco Growth Mix: EUR 0,52 per aandeel (vorig jaar EUR
0,60).

Het Verslag over 2002 zal op woensdag 16 april 2003 verschijnen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt op dinsdag 27 mei 2003 te Rotterdam gehouden. De aandelen zullen met ingang van 30 mei 2003 ex-dividend worden genoteerd.

DIVIDENDVOORSTEL ROBECO HYPOTHEEKFONDS

In de vergadering van de directie van Robeco Hypotheekfonds N.V. van 5 maart 2003 is besloten de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor te stellen over het boekjaar 2002 een dividend vast te stellen van EUR 2,60 per aandeel (vorig jaar EUR 1,80).

Het Verslag over 2002 zal op woensdag 16 april 2003 verschijnen. De aandeelhoudersvergadering wordt op dinsdag 27 mei 2003 te Rotterdam gehouden. De aandelen zullen met ingang van 30 mei 2003 ex-dividend worden genoteerd.

DIVIDEND ROBECO TACTIMIX FUNDS
Robeco Holland Tactimix 100
Robeco Holland Tactimix 50
Robeco Holland Tactimix 20
Robeco Holland Tactimix 0

In de vergadering van de beheerder van Robeco Tactimix Funds van 5 maart 2003 is besloten het dividend over het boekjaar 2002 als volgt vast te stellen:

- Robeco Holland Tactimix 100: EUR 1,80 per participatie (vorig jaar EUR 1,96).

- Robeco Holland Tactimix 50: EUR 1,68 per participatie (vorig jaar EUR 2,72).

- Robeco Holland Tactimix 20: EUR 2,56 per participatie (vorig jaar EUR 2,68).

- Robeco Holland Tactimix 0: EUR 2,40 per participatie (vorig jaar EUR 2,52).

Het Verslag over 2002 zal op maandag 24 maart 2003 verschijnen. De Algemene Vergadering van Participanten wordt op donderdag 10 april 2003 te Rotterdam gehouden. De participaties zullen met ingang van 14 april 2003 ex-dividend worden genoteerd.

DIVIDENDVOORSTEL ROBECO HIGH YIELD OBLIGATIES

In de vergadering van de directie van Robeco Obligaties DividendFunds N.V. van 5 maart 2003 is besloten over het boekjaar 2002 voor Robeco High Yield Obligaties een dividend vast te stellen van EUR 1,48 per aandeel (evenals vorig jaar).

Het Verslag over 2002 zal op woensdag 16 april 2003 verschijnen. De aandeelhoudersvergadering wordt op dinsdag 27 mei 2003 te Rotterdam gehouden. De aandelen zullen met ingang van 30 mei 2003 ex-dividend worden genoteerd.

Over Robeco
Robeco biedt producten en diensten aan op het gebied van discretionair vermogensbeheer en heeft een compleet aanbod van beleggingsfondsen voor een groot aantal institutionele en particuliere cliënten wereldwijd. Het productaanbod van Robeco omvat vastrentende en aandelenbeleggingen (wereldwijd, regionaal, in specifieke sectoren en landen en in opkomende markten), evenals gemengde portefeuilles, geldmarktfondsen en alternatieve beleggingen.
De fondsen voor de particuliere markt worden zowel direct door Robeco als door andere financiële instellingen verkocht. Een aantal beleggingsfondsen, inclusief het vlaggenschip Robeco N.V., is genoteerd aan grote Europese aandelenbeurzen zoals die van Amsterdam, Parijs, Frankfurt en Londen.

Robeco bedient haar klanten niet alleen vanuit haar hoofdkantoor in Rotterdam, maar heeft in Europa ook kantoren in Frankrijk, België, Luxemburg, Zwitserland, Duitsland en Spanje. In de Verenigde Staten heeft Robeco kantoren in New York, Chicago en San Francisco (Weiss, Peck & Greer), Boston (Boston Partners), White Plains (Sage Capital Management) en Toledo (Harbor Capital Advisors).

Robeco is het onafhankelijk opererende centrum voor vermogensbeheer binnen de Rabobank Groep. De combinatie van de hoogste kredietwaardigheidsbeoordeling volgens de belangrijkste internationale rating agencies en de hoge 'Sustainability Cluster Score' geeft aan dat de Rabobank haar beleggers, leden, klanten en werknemers sinds lange tijd grote toegevoegde waarde levert.

Ronald Florisson, Corporate Communications Robeco
010 - 224 28 10

0653 - 831 586
ronald.florisson@robeco.nl


05 mrt 03 17:45

Deel: ' Dividendvoorstel diverse fondsen Robeco '
Lees ook