Robeco


Rotterdam, 23 februari 1999

DIVIDENDVOORSTEL RG DEN FUND

In de vergadering van de directie van RG Domestic Equities Netherlands Fund N.V. van 23 februari 1999 is besloten de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor te stellen over het boekjaar 1998 een dividend vast te stellen van EUR 0,40 (NLG 0,88) per aandeel (vorig jaar NLG 1,80).

Het Verslag over 1998 zal op woensdag 28 april 1999 verschijnen. De aandeelhou-dersvergadering wordt op donderdag 3 juni 1999 te Rotterdam gehouden. De aandelen zullen met ingang van 7 juni 1999 ex-dividend worden genoteerd.

Zoekwoorden:

Deel: ' Dividendvoorstel RG Den Fund '
Lees ook