Robeco


Rotterdam, 24 februari 1999

DIVIDENDVOORSTEL RG HYPOTHEEKFONDS

In de vergadering van de directie van het RG Hypotheekfonds N.V. op 24 februari 1999 is besloten de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor te stellen het dividend over het verslagjaar 1998 vast te stellen op:

a. een uitkering per aandeel van EUR 4,56 (NLG 10,04) in contanten of - naar keuze van de aandeelhouder -
b. een uitkering in aandelen ten laste van de agioreserve. De hoogte van het dividend in aandelen zal tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden vastgesteld.

Over het boekjaar 1997 bedroeg het dividend een uitkering per aandeel van NLG 1,16 in contanten en daarenboven - naar keuze van de aandeelhouder - een uitkering per aandeel van NLG 15,68 in contanten of een uitkering van 14,29% in aandelen ten laste van de agioreserve.

Het Verslag over 1998 zal op woensdag 28 april 1999 verschijnen. De aandeelhou-dersvergadering wordt op dinsdag 18 mei 1999 te Rotterdam gehouden. De aandelen zullen met ingang van 20 mei 1999 ex-dividend worden genoteerd.

Zoekwoorden:

Deel: ' Dividendvoorstel RG Hypotheekfonds '
Lees ook