Robeco


Rotterdam, 23 februari 1999

DIVIDENDVOORSTEL RG ZELFSELECT LANDENFUND N.V.

- RG ZelfSelect Nederland

- RG ZelfSelect Duitsland

- RG ZelfSelect Verenigd Koninkrijk

In de vergadering van de directie van RG ZelfSelect LandenFund N.V. van 23 februari 1999 is besloten de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor te stellen het dividend voor RG ZelfSelect Nederland over het verslagjaar vast te stellen op EUR 1,32 (NLG 2,91) per aandeel (vorig jaar nihil), voor RG ZelfSelect Duitsland op EUR 1,16 (NLG 2,56) per aandeel (vorig jaar nihil) en voor RG ZelfSelect Verenigd Koninkrijk op EUR 2,24 (NLG 4,94) per aandeel (vorig jaar NLG 2,08).

Het Verslag over 1998 zal op woensdag 28 april 1999 verschijnen. De aandeelhou-dersvergadering wordt op donderdag 3 juni 1999 te Rotterdam gehouden. De aandelen van RG ZelfSelect Nederland, RG ZelfSelect Duitsland en RG ZelfSelect Verenigd Koninkrijk zullen met ingang van 7 juni 1999 ex-dividend worden genoteerd.

Deel: ' Dividendvoorstel RG Zelfselect Landenfund '
Lees ook