Stichting Toezicht Effectenverkeer

2 augustus 2001

De Nederlandsche Bank (DNB) en de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) treden gezamenlijk op tegen Plentiumproduct

De STE waarschuwt beleggers niet in te gaan op aanbiedingen van effecten door de firma Plentium Trust NV (Plentium), gevestigd in Antwerpen.

DNB brengt onder de aandacht van het publiek dat Plentium de Wet toezicht kredietwezen 1992 (Wtk 1992) overtreedt. Tussenpersonen die hebben bemiddeld in dit product hebben de Wtk 1992 eveneens overtreden.

Plentium trekt gelden aan van het Nederlandse publiek door het aangaan van obligatieleningen waarbij tevens een aandeel in Plentium kan worden verkregen. Voor dit product is echter geen prospectus algemeen verkrijgbaar gesteld door Plentium. Beleggers worden geïnteresseerd om de overwaarde van hun huis te investeren door middel van het product van Plentium. Het te investeren geld moet worden overgemaakt naar een Bank in Florida. Daarbij wordt een rendement gegarandeerd van 5,9% per jaar. Tevens verwacht Plentium een interim dividend uit te kunnen keren van 2% per maand.

Plentium overtreedt bij de aanbieding van het Plentiumproduct zowel de Wte 1995 als de Wtk 1992.

De STE adviseert het beleggend publiek niet op de aanbiedingen van Plentium in te gaan.

In verband met de hiervoor aangehaalde overtredingen hebben de STE en DNB lasten onder dwangsom opgelegd aan Plentium. De genoemde lasten onder dwangsom zijn op 2 augustus 2001 gepubliceerd door middel van advertenties in een aantal landelijke dagbladen.

Woordvoering:

Namens de STE: Berber Kroon 020 55 35 541
Namens DNB: Benno van der Zaag 020 524 29 00
Deel: ' DNB en STE treden gezamenlijk op tegen Plentiumproduct '
Lees ook