DNB maakt pensioenopbouw onbetaalbaar door “Occasional Studie”


Onderzoek opdracht aan leerlingen MBO-HBO toont aan: Door de voorgestelde pensioenwijzigingen van DNB vermeld in haar “Occasional Studie” zal de pensioenopbouw voor ouderen onbetaalbaar worden.

AMSTERDAM, 20160929 -- De conclusie van DNB dat uitsluitend een actuariële pensioenpremie garandeert dat jongeren evenveel betalen dan de ouderen deelnemers werd gelogenstraft bij een geïndexeerde pensioenopbouw. Indien toegezegde pensioenopbouw jaarlijks wordt verhoogd (indexatie) met de gangbare rentevoet.

Inzichtelijk gemaakt in de indexatie tabel. (rente = prijsindexatie) ongeacht de tussentijdse salaris ontwikkeling.   

Juist de door DNB voorgestelde actuariële pensioenpremie is gevoelig voor jaarlijks wisselende rentevoet en maakt oudere pensioendeelnemers kwetsbaar voor jaarlijks stijgende pensioenpremies.

De pijnlijke conclusie is  voor oudere pensioendeelnemers boven 55 jaar dat hun pensioenopbouw onbetaalbaar wordt voor werkgever en werknemer. 

Verder blijkt uit het onderzoek dat DNB gebruik maakt van een Spaarfondsconstructie zonder afdekking van weduwe en nabestaande pensioen. Wat goed bruikbaar is voor een beschikbare premie regeling.

Concreet:  Het voorstel van DNB is gewoon een kapitaalverzekering bij leven die door verzekeraars worden aangeboden met premie restitutie bij voor overlijden voor de uitkeringsdatum. Zie blauwe tabel 

De conclusies samengesteld door leerlingen van MBO – HBO onderwijs in de voordelen en nadelen van beide pensioensystemen.

Een opmerkelijke conclusie was de constatering dat:

DNB de tabel viermaal heeft aangepast. (blz 32-33)

D66 gebruikt de DNB (foute) tabel versie twee weergegeven in haar verkiezingsprogramma.

Eén leerling ontdekte dat de DNB tabel uiteindelijk een verzekeringspensioenproduct blijkt te zijn van kapitaaluitkering bij leven op pensioendatum. Deze conclusie werd haar duidelijk indien de salaris verhoging van 2,5 en 1 procent op nul werd gezet in de DNB tabel.

Ook maakten de leerlingen opmerkingen over het feit dat DNB niet in beide systemen het eindkapitaal voor het vergelijken gelijk had gemaakt.

Op verzoek van leerlingen is in spreadsheets deze mogelijkheid van gelijkstelling van kapitalen ingebouwd. Daardoor wordt actuariële pensioenpremie versus traditioneel beter weergegeven.

 

De conclusie van DNB dat uitsluitend een actuariële pensioenpremie garandeert dat jongeren evenveel betalen als de ouderen werd gelogenstraft bij een geïndexeerde pensioenopbouw indien de rente gelijk is aan de indexatie. Ongeacht de tussentijdse salaris ontwikkeling.

Nadeel van de DNB actuariële pensioenpremie is de rente gevoeligheid en ook nog leeftijdsafhankelijk. Voor oudere pensioendeelnemers boven 55 jaar wordt pensioenopbouw bijna onbetaalbaar.

 

Opdracht aan leerlingen:
Onderzoek de voor- en nadelen van bepaalde pensioen  systemen (exclusief AOW uitkering), in het kader van de a.s. verkiezingen maart 2017, die voor een belangrijk deel worden bepaald door het pensioendebat .

Mede in het vooruitzicht van de uitspraken gedaan door politieke partijen en ouderen organisaties.

Maak hierbij gebruik van de uitgangspunten die vermeld worden in de DNB studie februari 2015.

Gebruik hiervoor een methodiek voor het vergelijken tussen twee belangrijke pensioenstelsels:

a) Traditioneel (pensioen uitkeringscontract).

b) Kapitaalsysteem op pensioen aanvangsdatum . (b.v. beschikbare premieregeling)

gebaseerd op de studie van DNB die vindbaar is op: DNB Tabel 1 tm 4

Hulpmiddelen hiervoor zijn de spreadsheets die vindbaar zijn op:

www.software-pensioen.nl  , www.pensioen-software.nl ,   www.inlegfactor.nl 

Over de VDAB 
De VDAB (Vereniging Docenten Assurantie- en Bankleer) is opgericht 4 november 1994 als belangenvereniging voor het ondersteunen van theoretische- en praktische opleidingstrajecten voor docenten binnen de sector Bank- en Verzekeringswezen voor het mbo- en hbo. 

De VDAB heeft zelf initiatieven genomen voor het her- en bijscholen van docenten in het uitvoeringskader van de WET - BIO door het oprichten van de Stichting VDAB – Talent en door het  stimuleren van docenten met een jaarlijkse uitreiking van de VDAB – Bokaal. 


Deel: ' DNB maakt pensioenopbouw onbetaalbaar door “Occasional Studie” '
Lees ook