De Nederlandsche Bank NV
Afdeling Externe betrekkingen en voorlichting

Persbericht

3 januari 1999

Succesvolle conversie naar de euro

Dit is een vertaling uit het Engels van een persbericht dat de Europese Centrale Bank (ECB) heden om 17.15 uur heeft verspreid.

Gedurende het change-over weekeinde heeft het ESCB het verloop van de conversie-activiteiten gevolgd bij de ECB, de nationale centrale banken (NCB’s) en bepaalde particuliere instellingen, die – in de ogen van het ESCB – de kern van de financiële infrastructuur in het eurogebied vertegenwoordigen.

Informatie is op vaste tijdstippen uitgewisseld via een netwerk van communicatiepunten bij de ECB en de NCB’s. Reguliere contacten zijn ook onderhouden met andere EU en niet-EU centrale banken. Een aantal NCB´s heeft haar beoordeling van het ´change-over´-proces op nationaal niveau inmiddels bekend gemaakt..

Gedurende het volgen door het ESCB van de conversie-activiteiten die in het change-over weekeinde zijn uitgevoerd, zijn er geen incidenten gerapporteerd die een soepele start van het systeem kunnen schaden. Het ESCB beschouwt dit als een teken van de kwaliteit van het voorbereidende werk dat de afgelopen maanden en jaren door de gemeenschap van centrale banken en private financiële-marktpartijen is gedaan.

Een laatste uitwisseling van informatie - voor de opening van de markten - tussen de ad hoc communicatiepunten bij de ECB en de NCB’s vindt plaats om 7.00 uur, morgen 4 januari 1999.

Het ESCB zal de ontwikkelingen op de markten vervolgens nauw blijven volgen, als deel van zijn normale werkzaamheden.

Nadere informatie kan worden verkregen bij de Europese Centrale Bank, Press Division, Kaiserstraße 29, D-60311 Frankfurt am Main, tel: 00-49-69-13447455, fax: 00-49-69-13447404.

Deel: ' DNB Succesvolle conversie naar de euro '
Lees ook