Docentendag Maatschappijleer

Op donderdag 27 januari a.s. organiseert het Instituut voor Publiek en Politiek in De Eenhoorn te Amersfoort de jaarlijkse Docentendag Maatschappijleer (voorheen Leermiddelendag). Het is de jaarlijkse ontmoetingsplek voor docenten die zich professioneel met het vak maatschappijleer bezighouden. Er vinden 14 seminars plaats over actuele thema"s, waaronder milieu, zedendelinquentie, gebruik van ICT, leren debatteren, mensenrechten, draagvlak asielbeleid en massamedia in ontwikkeling. Verder kan men zich op allerlei manieren (laten) informeren over de nieuwste ontwikkelingen binnen het vakgebied maatschappijleer.

Tijdens de uitgebreide lunch heeft u gelegenheid om collega-vakgenoten te ontmoeten, bij te praten over ervaringen en nieuwe ideeën op te doen. Na de lunch begint de plenaire bijeenkomst met een lezing en discussie met de zaal over het thema zinloos geweld op straat.

Gedurende de dag zijn belangrijke producenten van les- en leermateriaal met een informatiestand aanwezig. Zij zullen u de nieuwste (les)materialen en ontwikkelingen laten zien; u bent er welkom met uw vragen en opmerkingen.

De Docentendag Maatschappijleer is allereerst bestemd voor docenten uit het voortgezet- en beroepsonderwijs. Maar ook cursusleiders, werkers in de volwasseneneducatie en in het vrijwilligerswerk zijn van welkom en verder iedereen die werkzaam is in of belangstelling heeft voor maatschappelijke en politieke educatie. De toegangsprijs bedraagt f 50,=, incl. lunch.

Indien u wilt deelnemen aan de Docentendag is aanmelden vooraf nodig. Vraag de uitgebreide brochure aan bij het Instituut voor Publiek en Politiek, tel. (020) 52 17 600. E-mail: n.bloot@publiek-politiek.nl
Organisatie en inlichtingen:
INSTITUUT VOOR PUBLIEK EN POLITIEK, Prinsengracht
911-915 1017, KD Amsterdam.
Tel. 020 521 76 00 Fax 020 638 31 18
E-mail: info@publiek-politiek.nl  Internet: www.publiek-politiek.nl 
Het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) is een landelijke, niet-partijgebonden organisatie die zich ten doel stelt politieke en maatschappelijke participatie te bevorderen.
 
22 december 1999
 
 
 
 

Deel: ' Docentendag Maatschappijleer in Amersfoort '
Lees ook