Toegevoegd: 26-3-01 De Zwarte Stroom

Documentaire over Staatsmijnen in Limburgs Museum

Op donderdag 29 augustus om 13.30 uur vertoont het Limburgs Museum een bijzondere film van Umberto Bolzi uit 1952. Zuid-Limburg. Overvloedig is er de oogst, want vruchtbaar is er de grond. Met deze woorden begint de documentaire De Zwarte Stroom over het Limburgs Staatsmijnenbedrijf uit 1952. We zien beelden van wuivend koren, een molen, een boerin die de was afhaalt en een jongen en meisje die elkaar liefkozen tussen het koren. Daarbij klinkt het geluid van een tuba die een mars oefent. Het platteland ten voeten uit, in krachtige beelden samengevat. Maar de vruchtbare grond uit het commentaar is ook de bodem ónder de akker. Die bevat immers delfstoffen die zo overvloedig oogsten, dat een omschakeling heeft plaatsgevonden van een zuiver agrarische naar een steeds meer industriële samenleving in Limburg. Maar nog steeds leven boeren en mijnwerkers in harmonie naast elkaar, zo gaat het commentaar verder. En met beelden van levendige en harmonieuze mijnwerkerskolonies temidden van een boerengemeenschap belanden we bij het hoofdonderwerp van de film. Diverse werkzaamheden en beroepen die in de mijnbouw voorkomen, zowel ondergronds als bovengronds, passeren de revue. Ook de geschiedenis van de mijnbouw en het ontstaan van steenkool worden behandeld. Tenslotte komen de chemische bedrijven van de Staatsmijnen aan bod, met een toelichting op de vele stoffen die uit steenkool gewonnen kunnen worden. Aan het slot van de film keert opnieuw de mijn terug. De zwarte stroom is op voortreffelijke wijze opgenomen door Umberto Bolzi ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van DSM in 1952. Historisch en cinematografisch is de film van grote waarde. Een deel van de DSM-filmcollectie werd onlangs aan het Limburgs Film en Video Archief in bruikleen gegeven door het Nederlands Audiovisueel Archief. Daardoor kan het publiek in het Limburgs Museum in de toekomst meer voorstellingen verwachten waarin dit filmmateriaal centraal staat. Op 29 maart dus al een voorproefje.

Deel: ' Documentaire over Staatsmijnen in Limburgs Museum '
Lees ook