Persbericht

Utrecht, 4 februari 1999

Documentatiepunt egodocumenten chronisch zieken gaat van start

Op 18 februari a.s. gaat het documentatiepunt egodocumenten chronisch zieken van start. De egodocumenten beschrijven een chronische aandoening vanuit de ervaringen van patiNnten of direct betrokkenen. Het documentatiepunt is ondergebracht bij de bibliotheek van de Nederlandse PatiNnten/Consumenten Federatie-Gehandicaptenraad in Utrecht.

De collectie is het resultaat van een zoekactie naar egodocumenten in de Nederlandse literatuur van de laatste twintig jaar en inzendingen van de prijsvraag 'De pen als lotgenoot'.

De zoekactie is uitgevoerd door de Vakgroep Metamedia, sectie filosofie en medische ethiek, van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het Fonds voor Chronisch Zieken heeft hiervoor een subsidie verstrekt. De opgebouwde collectie is overgedragen aan het Werkverband Organisaties Chronisch Zieken (WOCZ). De bibliotheek van de NP/CF-Gehandicaptenraad beheert de collectie.

De pen als lotgenoot

Een ander deel van de collectie bestaat uit de inzendingen van de prijsvraag 'De pen als lotgenoot', een initiatief van de Nationale Commissie Chronisch Zieken dat wordt uitgevoerd door het Fonds voor Chronisch Zieken. Deze prijsvraag is in de jaren '96, '97 en '98 uitgeschreven. In de eerste twee jaren zijn meer dan zeshonderd verhalen, gedichten en tekeningen ingezonden.

Openingstijden

GeVnteresseerden kunnen het documentatiepunt bezoeken (bezoekadres: Churchilllaan 11, Utrecht). Ook kan telefonisch informatie worden ingewonnen. Op verzoek worden boeken en inzendingen van de prijsvraag toegestuurd. Het documentatiepunt is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.30 uur tot 17.00 uur.

Reacties naar: npcf@npcf.spin.nl

Deel: ' Documentatiepunt egodocumenten chronisch zieken van start '
Lees ook