Actueel

Doden van roeken mag doorgaan.

Bron: Rechtbank Assen

Datum actualiteit: 17-05-2002

Door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is toestemming verleend om in het kader van een wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van verschillende verjagingsmethoden roeken te doden. De voorzieningenrechter heeft het verzoek van de Stichting Milieu Rondomme, dit doden gedurende de bezwaarprocedure te verbieden, afgewezen. Volgens de voorzieningenrechter veroorzaken roeken juist in het broedseizoen belangrijke schade aan gewassen en is het daarom van belang de effectiviteit van de verschillende verjagingsmethoden juist in die periode te onderzoeken. Er worden niet meer roeken gedood dan in het belang van het onderzoek strikt noodzakelijk is en de toestemming is verleend voor een beperkte periode en een beperkt grondgebied.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AE2700
(Zie het originele bericht)

Deel: ' Doden van roeken mag doorgaan in Assen '
Lees ook