Subject: Greenpeace persbericht kerntransport Dodewaard Priority: normal

P E R S B E R I C H T

Amsterdam, 5 januari 1999.

Greenpeace noemt plannen kerncentrale onverantwoord DODEWAARD WIL NUCLEAIR TRANSPORT VIA NEDERLANDSE HAVEN

De kerncentrale Dodewaard is van plan afgewerkte splijtstofstaven voortaan via een Nederlandse haven te transporteren naar de opwerkingsfabriek Sellafield in Groot-Brittannië. Dat blijkt uit een brief die de centrale eind vorig jaar stuurde aan ondermeer de ministeries van VROM en Economische Zaken. Dodewaard legt in die brief uit dat zij door problemen met internationale vergunningen het hoogradioactieve afval niet meer via de gebruikelijke route - over de Belgische en Franse wegen - kan vervoeren. Dodewaard vraagt de overheid daarom ‘op het bestuurlijk vlak het pad te effenen’ en een route over Nederlands grondgebied te regelen voor de transporten.

Radioactieve besmetting van de containers waarin het afval wordt vervoerd, zorgde in juni vorig jaar voor grote opschudding. In verschillende landen in West-Europa volgde een transportverbod, ook in Nederland. Zonder dat de problemen met de containers zijn opgelost, hief minister Pronk van VROM een week geleden het verbod op. Op dit moment ligt in Duitsland het vervoer van radioactief afval stil, terwijl naarstig wordt gezocht naar afdoende veiligheidsmaatregelen. Dodewaard heeft inmiddels laten weten het transport te zullen hervatten op ‘exact gelijke wijze’ als voorheen. Dit betekent dat ook in de toekomst besmetting van de transportcontainers tot niveaus boven de norm kunnen voorkomen.

Greenpeace is verbaasd over de manier waarop Dodewaard een snelle uitweg voor het afval zoekt via een Nederlandse haven, vermoedelijk Rotterdam. De Rotterdamse haven werd tot 1991 af en toe gebruikt als doorvoerhaven voor containers met radioactief afval, maar hieraan kwam een einde toen de FNV, uit zorg voor de veiligheid van de werknemers, bezwaar maakte tegen de transporten. De vakbond zet ook nu vraagtekens bij de plannen van Dodewaard.

De bestemming van het afval uit Dodewaard, Sellafield, is ook omstreden. Opwerking van het afval, waarbij plutonium vrijkomt, dient geen enkel doel meer. Bovendien veroorzaakt de fabriek een enorme hoeveelheid radioactieve vervuiling. De Tweede Kamer heeft de regering al in 1996 verzocht te kijken of het mogelijk is om opwerkingscontracten met Sellafield op te zeggen. Afronding van dit onderzoek wordt nog deze maand verwacht. Greenpeace vindt dat Dodewaard de uitkomst en het daaropvolgende kamerdebat moet afwachten voordat er opnieuw kan worden getransporteerd.

Deel: ' Dodewaard wil nucleair transport via Nederlandse haven '
Lees ook