Provincie Zuid-Holland

Persbericht

03-07-2002
Doelgroepenstroken in Westland donderdag open

Vrachtverkeer en openbaar vervoer van en naar de veilingen in Naaldwijk en De Lier kunnen vanaf donderdag gebruik maken van de doelgroepenstroken langs de N213. Jaren van voorbereiding en uitvoering worden met een officiële handeling afgesloten. Gedeputeerde ir. M. Houtman, van de provincie Zuid-Holland en wethouder G.L. van Woerden, van de gemeente Naaldwijk verrichten de officiële openingshandeling. De aanleg heeft een kleine negen miljoen euro gekost.

De provinciale weg N213 (Burgemeester Elsenweg) is een van de belangrijkste aan- en afvoerwegen van de veilingen in het Westland. Door de toenemende mobiliteit en de groei van het goederenverkeer laat de laatste jaren de doorstroming en de verkeersveiligheid op deze weg te wensen over. Ook het openbaar vervoer ondervindt hierdoor steeds meer hinder. Daarom heeft de provincie Zuid-Holland, samen met het Stadsgewest Haaglanden, Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland, de gemeenten Naaldwijk en De Lier, de Kamer van Koophandel Haaglanden en de veilingen Flora Holland en The Greenery, besloten voor het vrachtverkeer en het openbaar vervoer doelgroepenstroken aan weerszijden van de weg aan te leggen. Gelijktijdig is de verkeersveiligheid op en rond de weg verbeterd, door het verdwijnen van een aantal in- /uitritten en het aanbrengen van een verhoogde middenberm met lichtmasten. Daarnaast wordt voor het langzame verkeer een verkeersveilige oversteekmogelijkheid in de vorm van een fiets-/voetgangersviaduct over de N213 aangelegd die in later stadium landschappelijk wordt ingepast.

Deel: ' Doelgroepenstroken in Westland geopend '
Lees ook