ministerie van economische zaken - persbericht 186 datum: 09-11-1999

doelstelling mja's energie binnen bereik

in de periode 1989 tot en met 1998 is de energie-efficiency bij de industriele sectoren waarmee een meerjarenafspraak over energie-efficiency is afgesloten met 17,4% verbeterd. de doelstelling van 20% energie-efficiency verbetering in het jaar 2000 ten opzichte van 1989 zal dan ook vrijwel zeker gehaald worden.
dit blijkt uit de brochure "Meerjarenafspraken over energie-efficiency; resultaten 1998" die de Minister van Economische Zaken, mw. A. Jorritsma-Lebbink, vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Resultaten
De industriele sectoren hebben in 1998 de energie-efficiency met 2,7% verbeterd; in 1997 was dit 2%. De gerapporteerde energie-efficiency verbetering van alle MJA-sectoren in het jaar 1998 ten opzichte van 1997 bedraagt 2,6%.
De energie-efficiency verbetering van 1989 tot en met 1998 voor alle MJA-sectoren (exclusief de agrarische sector omdat hier afwijkende referentiejaren worden gebruikt) bedraagt 16,8%. Dit komt neer op een absolute energiebesparing van 155 PJ/jaar en betekent een vermindering van de CO2-uitstoot met 8,7 miljoen ton/jaar.

Meerjarenafspraken
Sinds 1992 worden, in het kader van het energiebesparingsbeleid, meerjarenafspraken gemaakt omtrent energie-efficiency met de industrie en overige sectoren (i.c. energieconversie, agrarisch, commerciele en non-profit dienstverlening). De afzonderlijke bedrijfstakken rapporteren jaarlijks de behaalde besparingsresultaten.
In 2000 lopen de meeste huidige meerjarenafspraken af. Minister Jorritsma wil de MJA-aanpak continueren in de vorm van een "tweede generatie" MJA's na het jaar 2000. Het overleg met de branches over toetreding tot deze MJA's is inmiddels gestart.
Voor de energie-intensieve industrie is het convenant Benchmarking de opvolger van de MJA. Doel van het convenant is dat de proces-installaties van de deelnemende inrichtingen zo snel mogelijk, doch uiterlijk in 2012, blijvend tot de wereldtop behoren wat betreft hun energie-efficiency.

De brochure "Meerjarenafspraken over energie-efficiency; resultaten 1998"is verkrijgbaar bij het Ministerie van Economische Zaken, Bureau Interactieve Media en Nieuwsvoorziening, telefoon (070) 3798820 of in de EZ-winkel op Internet http://www.minez.nl

Noot van de redactie: inlichtingen bij M.J.A. Wester-Breed , tel: (070) 379 64 64

Deel: ' Doelstelling meerjarenafspraken energie binnen bereik '
Lees ook