Ingezonden persbericht

Over economische versus immateriele waarde van literatuur

Doeschka Meijsing houdt Louis-Paul Boon lezing op KUB

Op vrijdag 5 oktober houdt Doeschka Meijsing in de aula van de Katholieke Universiteit Brabant de Louis-Paul Boonlezing. Onder de titel Hoe een schrijver een haas eet en tegen de achtergrond van actuele ontwikkelingen als de toenemende vercommercialisering van het uitgeverijenbestel, de vrijwel exclusief op de persoon van de schrijver gerichte aandacht van de media en het ter discussie stellen van de vaste-boekenprijs zal zij ingaan op de economische versus de immateriële waarde van de literatuur.

Doeschka Meijsing is bekend als romancier en literatuurcriticus. Ze publiceerde o.a. Robinson, De kat achterna, Tijger, tijger, Utopia, De beproeving en De weg naar Caviano. Haar meest recente boek is De tweede man.

De Louis-Paul Boonlezing is een jaarlijks evenement dat in 1991 tot stand kwam op initiatief van de Faculteit Letteren van de KUB en het Noordbrabants Genootschap. Eerder spraken in deze reeks Monika van Paemel, Kees Fens, Jeroen Brouwers, Paul de Wispelaere, Hella Haasse, Patricia de Martelaere, Willem Jan Otten, Kristien Hemmerechts, Nelleke Noordervliet en Stefan Hertmans.Voor toegangsbewijzen en inlichtingen kan men bellen naar: 013-4663060 (KUB) of 073-6139484 (Noordbrabants Genootschap).

De persberichten van de KUB zijn ook via Internet te raadplegen:

http://www.kub.nl/persberichten/CG Times

Tilburg, 29 augustus 2001


Drs. Monique Hanssen
Voorlichting en Externe Betrekkingen
tel: 013 466 2000
e-mail: M.M.C.Hanssen@kub.nl


Deel: ' Doeschka Meijsing houdt Louis-Paul Boon lezing '
Lees ook