CNV

Dogmatische financiële voornemens bepalen Regeerakkoord

'De onderhandelaars Balkenende, Herben en Zalm hebben een regeerakkoord dat lijkt te zijn gebaseerd op een Don Quichot-achtige ambitie,' aldus CNV-voorman Doekle Terpstra. In 2006 moet namelijk een begrotingsoverschot van één procent zijn gerealiseerd. Die dogmatische en onbegrijpelijke doelstelling staat de vorming van concreet nieuw beleid in de weg. 'Maatschappelijke issues als de WAO en de tekorten in het onderwijs en de zorg worden het kind van de rekening.'

Ondanks de aangekondigde inzet op normen en waarden bepalen financiële beleidsvoornemens het regeerakkoord. Het gevolg is dat er onnodige maatregelen zijn opgenomen als het teruggeven van het 'kwartje van Kok' en het verminderen van de OZB. Het geld dat daarmee gemoeid is kan volgens het CNV voor betere doeleinden worden aangewend dan lastenverlichting.

Het CNV vindt het onacceptabel dat het nieuwe kabinet het SER-advies over de WAO niet overneemt. De verhoging van de uitkering van duurzaam arbeidsongeschikten en het afschaffen van de Wet Pemba worden op termijn gesteld. Het handhaven van de partnertoets is een ondoordachte maatregel: gedeeltelijk arbeidsongeschikten hebben nu eenmaal een zwakkere arbeidsmarktpositie dan andere werkzoekenden. 'Het CNV werkt dan ook voorlopig niet mee aan de uitvoering van de aanbeveling van de Stichting van de Arbeid (STAR) om de ziektewetuitkering in het tweede ziektejaar niet tot 100 procent aan te vullen,' aldus Terpstra. Het CNV zal dit uitgangspunt vanavond voorleggen aan de STAR.

Het regeerakkoord bevat meer moeilijk te verteren voornemens. Het afschaffen van de SPAK en het uitgespaarde geld omzetten in een lastenverlichting voor werkenden, bijvoorbeeld. Het CNV vindt het rampzalig dat op deze manier met de positie van zwakke groepen op de arbeidsmarkt wordt omgesprongen en vreest dan ook voor het verlies van tienduizenden banen. Ook de lastenverschuiving van 250 miljoen euro van werkgevers naar werknemers draagt niet bij aan de fel begeerde verantwoorde loonkostenontwikkeling.

Gelukkig bevat het akkoord een aantal uitdagende en bij deze tijd passende passages over bijvoorbeeld verantwoordelijkheid, levensloopbeleid en over de versterking van de economie. Doekle Terpstra: 'Het CNV herkent veel in deze delen van het akkoord, maar constateert dat de onderhandelaars helaas niet hebben doorgepakt. Hoe beleidsvoornemens concreet moeten worden gerealiseerd blijft onduidelijk. Een 'tweede A4tje' hierover zou niet hebben misstaan.'

EINDE PERSBERICHT

Voor nadere informatie Bart Zwagemaker 030 2913709, 06 22514746 Zie ook de CNV-website: www.cnv.nl


03 jul 02 15:54

Deel: ' Dogmatische financiële voornemens bepalen Regeerakkoord '
Lees ook