Landbouwuniversiteit Wageningen


Persbericht

04-02-99, nr. 99-09

Dolf Straathof wordt hoofd proefcentrum Unifarm

Dr.ir. T.P. (Dolf) Straathof, onderzoeker bij het DLO Centrum voor Plantenveredelings- en Reproduktieonderzoek (CPRO-DLO), wordt met ingang van 1 april 1999 het nieuwe hoofd van Unifarm, het proefcentrum op het gebied van plantwetenschappen van de Landbouwuniversiteit Wageningen. Straathof is de opvolger van dhr. M. (Rinus) van de Waart, die begin dit jaar is benoemd tot directeur van Nijssen Koeling in Leiden. Unifarm is in 1994 ontstaan als een facilitaire eenheid waarin een groot deel van de proeftechnische ondersteuning op het gebied van het plantaardig onderzoek en onderwijs is ondergebracht. Hiervoor beschikt het proefcentrum over ongeveer vijftig gespecialiseerde medewerkers en een hypermodern kassencomplex, een aantal proefboerderijen en klimaatruimten.

Dr.ir. Dolf Straathof (36) is afkomstig uit een familie van bloembollenkwekers. Hij studeerde plantenveredeling aan de Landbouwuniversiteit Wageningen en promoveerde in 1994 op het proefschrift 'Studies on the Fusarium-lily interaction: a breeding approach'. Bij zijn huidige werkgever, het CPRO-DLO, heeft Straathof zich de laatste jaren bezig heeft gehouden met de veredeling van de tulp. De heer Straathof wordt als de ideale kandidaat gezien om binnen Unifarm het bedrijfsmatig werken binnen gegeven budgetkaders zijn definitieve vorm te geven en opnieuw een kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen. De Kenniseenheid Plant, één van de vijf beoogde kenniseenheden binnen Wageningen UR, is gebaat bij een hoofd Unifarm die de DLO-partner goed kent. De heer Straathof zal in nauwe samenwerking met betrokken leerstoelgroepen en andere klanten werken aan een verder uitbouw van de ondersteunende functie van Unifarm op het gebied van onderzoek, onderwijs en kennisexploitatie.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met prof.dr.ir. E. Jacobsen, hoogleraar-directeur Departement Plantenwetenschappen (i.o.), tel. 0317-482794/482859.

Behandeld door: Gert van Maanen, afdeling voorlichting en pr, tel. 0317-485003 (werk) of 0317-412704 (privé).

Voor meer informatie kunt u mailen naar de afdeling Voorlichting en PR. Office@Alg.VL.WAU.NL

Zoekwoorden:

Deel: ' Dolf Straathof hoofd proefcentrum Unifarm '
Lees ook