CDA

Donner: "Christelijk handelen en politiek hebben een verschillend object.

""Christelijk handelen en politiek hebben een verschillend object." Dat zei demissionair minister van Justitie Piet Hein Donner in zijn toespraak - getiteld "De ziel van de samenleving" - over de rol van kerken in het normen- en waardendebat, die hij 6 maart jl. op een verkiezingsbijeenkomst te Haren (Groningen) hield. "Ik heb dit ooit eerder met de gelijkenis van de goede herder verduidelijkt; het blijft provocerend, maar is wel duidelijk.

"Volgens de gelijkenis laat de herder negenennegentig schapen in de wildernis achter om het verloren schaap te vinden. Dat moet uw en mijn handelen bepalen, maar politiek - ook christelijke politiek - heeft ervoor te zorgen dat die negenennegentig andere schapen veilig in de stal komen."

Donner: "Juist vanwege dit aspect heeft handelen dat voor u en mij juist en goed is, een averechts effect als het wordt vertaald in overheidsbeleid. Neem het asielbeleid; zou wat de Bijbel zegt over 'de vreemdeling die in mijn stede woont' vertaald worden in ruimhartigheid bij toelating en uitzetting, dan verwordt wat goed is tot onrecht. Want ruimhartigheid die zich presenteert als wisselvalligheid is een uitnodiging aan steeds weer nieuwe groepen om naar Nederland te komen waar ze vrijwel steeds in een uitzichtloze situatie geraken; wat als ruimhartigheid bedoeld is, verwordt zo tot willekeur en hardheid.

"Evenzo is een ruimhartige WAO verworden tot een sociale ramp. De rechtvaardigheid van een regel wordt niet bepaald door de optelsom van juiste beslissingen in afzonderlijke gevallen."

"Versta mij wel, christelijke politiek is mogelijk en nodig, en kerken mogen ook kritiek hebben op democratische overheden. Maar kritiek veronderstelt een duidelijk beeld en criteria over het behoren van de overheid, die recht doen aan de eigen aard van de overheid: te weten het uitoefenen van macht over mensen die veelal een andere overtuiging zijn toegedaan, maar die wel de plichten, lasten en gevolgen van mijn kuezen moeten dragen. Daarom is het fout om daarbij het christelijk handelen in het individuele geval tot uitgangspunt te nemen; dan maakt men zich er te eenvoudig van af en verliest relevantie en zeggenskracht", aldus minister Donner

Deel: ' Donner 'Christelijk handelen en politiek hebben een verschillend ob.. '
Lees ook