Donner en Nawijn in de vuurlinie van de PEX

DEN HAAG, 20030128 -- Een pijnlijk misverstand, zo noemt minister Donner van Justitie de uitzetting van mullah Krekar naar Noorwegen. De bewindsman dacht dat de Irakees zou worden opgepakt, maar bij aankomst in Oslo bleek hij een vrij man. Deze "communicatiestoornis" maakte al heel wat tongen los. Nog meer beroering ontstond toen bleek dat Justitie informatie had achtergehouden over vermoedelijke betrokkenheid van Krekar bij een bomaanslag op de Jordaanse veiligheidsdienst. Justitie heeft altijd gezegd dat Jordanië de uitlevering wilde vanwege drugshandel. SP'er De Wit stelt in zijn Kamervraag dat de ministers Donner en Nawijn van Vreemdelingenzaken een einde moeten maken aan deze onduidelijkheid.

De zaak-Krekar is niet de enige die de twee ministers gezamenlijk dienen te verhelderen. Het duo heeft in deze PEX-week tevens twee andere Kamervragen voorgeschoteld gekregen. PvdA-Kamerlid Kalsbeek hoort graag waarom de twee nog geen antwoord hebben gegeven op een brief van Bureau Jeugdzorg Utrecht over plaatsing van twee jonge kinderen in een pleeggezin. Ook Rouvoet van de ChristenUnie legt hen het vuur aan de schenen, en vraagt of er al een onderzoek is ingezet naar de Syrische Nationaal Socialistische Partij uit Libanon. De partij zou in Nederland voet aan de grond trachten te krijgen.

Alle vragen bij elkaar opgeteld, blijft Donner koploper van de PEX. Hij kreeg afgelopen week zes Kamervragen, en dat brengt zijn totaalscore op 116. De Geus is met 34 stuks nog altijd de hekkensluiter. De verkiezingsstrijd had klaarblijkelijk ook de PEX in zijn greep. Deze sloot af met 41 punten, een verlies van 12, 8 procent ten opzichte van de week daarvoor.

Na Amsterdam heeft Den Haag nu ook zijn eigen officiële exchange index. In de vorm van de Parlementaire Exchange Index (PEX Index) wordt wekelijks bijgehouden hoeveel officiële Kamervragen er gesteld worden en aan wie. Het aantal punten geeft een indicatie van de bedrijvigheid in het parlement dan wel de onduidelijkheden in het beleid. Naast het weektotaal wordt ook per minister bijgehouden hoeveel vragen hij voorgeschoteld krijgt.

Deel: ' Donner en Nawijn in de vuurlinie van de PEX '
Lees ook