Ingezonden persbericht


PERSINFORMATIE

Donner stopt sponsoring Eredivisie Holland om buitenlandse aanbieders van kansspelen tegen te houden

Minister Donner gaat in tegen Europees recht

AMSTERDAM - 28 mei 2004. Het nieuws dat Holland Casino stopt met de sponsoring van de eredivisie, komt voor de buitenlandse aanbieders van kansspelen niet uit de lucht vallen. De Minister van Justitie moet iedere vorm van aansporing van de consument om deel te nemen aan kansspelen - het bedrijven van reclame en promotie, zoals het openlijk sponsoren van sport clubs - aan banden leggen teneinde aanbieders van loterijen uit andere lidstaten van de Europese Unie van de Nederlandse markt te weren. Het Ministerie van Minister Donner tracht met alle mogelijke middelen deze aanbieders van de markt te weren, ook al hebben zij thans, op grond van het Europese recht, het recht tot toegang tot de Nederlandse markt. Minister Donner denkt door deze acties de inkomsten voor de Nederlandse Staatskas van 400 miljoen per jaar zo veel mogelijk veilig te kunnen stellen. De Nederlandse consument wordt door deze ontwikkeling sinds enige tijd het recht ontnomen loten te kopen in Europese loterijen en nu zullen ook nog eens talloze sportverenigingen en andere culturele activiteiten hiervan de dupe worden.

Stargames wil toegang tot de Nederlandse markt en eist openheid en transparantie

Stargames, de organisatie die in Nederland de eerste officile aanbieder van loten in de Duitse Staatsloterij en de Duitse Lotto wenst te worden, ziet achter de beslissing van Holland Casino de duidelijke hand van het Ministerie van Justitie. Vorige maand heeft Stargames een persbijeenkomst belegd om de media te informeren over de ontwikkelingen binnen de internationale kansspelwereld en de tegenwerking die zij en anderen ondervinden van o.a. het Ministerie van Justitie. Hiermee heeft zij een lans gebroken voor alle aanbieders van buitenlandse kansspelen die de Nederlandse markt willen betreden.

Nederlands leeft de Europese rechtspraak niet na

In november 2003 heeft het Europese Hof uitgemaakt dat een lidstaat van de Europese Unie aanbieders van kansspelen uit andere lidstaten niet meer van zijn grondgebied mag weren indien de betreffende lidstaat o.a. toestaat dat de consument wordt aangemoedigd deel te nemen aan kansspelen op zijn grondgebied in het desbetreffende land. In Europa worden thans, op basis van deze uitspraak, nationale markten vrijgegeven voor buitenlandse kansspelaanbieders. In Duitsland hebben diverse rechterlijke colleges reeds aangegeven dat, indien er reclame wordt gemaakt voor nationale loterijen, de betreffende deelstaten andere buitenlandse aanbieders van kansspelen niet meer mogen weren en derhalve de consument de mogelijkheid moeten geven deel te nemen aan die buitenlandse kansspelen.

In dit licht moet de beslissing van Holland Casino worden beschouwd. Volgens Stargames heeft het Ministerie van Justitie Holland Casino gedwongen de sponsoring

van de Eredivisie stop te zetten hetgeen wordt bevestigd door diverse bronnen . De reden daarvoor is dat de Minister de reclame in Nederland voor kansspelen volledig wenst terug te dringen zodat Nederland niet meer in strijd handelt met het Europese recht. Minister Donner erkent hiermee dat Nederland thans in strijd handelt met het Europese recht. Minister Donner vreest voor lagere opbrengsten voor de Nederlandse Staat indien buitenlandse aanbieders zich op de Nederlandse markt vestigen.

Kleinere sportclubs dupe van beslissing Holland Casion

De beslissing van Holland Casino heeft verstrekkende gevolgen voor de kleinere, minder draagkrachtige voetbalclubs in Nederland. Gezien het slechte sponsorklimaat zal niet iedereen erin slagen om op tijd en in voldoende mate financile ondersteuning te vinden. Verder lijkt deze beslissing een voorbode te zijn van een uiterst restrictief reclame beleid voor kansspelen in Nederland hetgeen niet alleen zal leiden tot minder inkomsten voor goede doelen maar ook tot een verschraling van de Nederlandse entertainment markt, het aantasten van de verdere groei van nationale kansspelaanbieders en de daarmee gepaard gaande werkgelegenheid en inkomsten. Het is zeer wel mogelijk dat Minister Donner met zijn besluit uiteindelijk de Nederlandse Staatskas en de Nederlandse consument geen goed doet en dus met dit besluit zichzelf in de vingers snijdt.

Einde persinformatie. Vrijdag 28 mei 2004

Toelichting door de directie van Stargames Nederland

John Sijmonsbergen, directeur van Stargames Nederland, is bereid een toelichting te geven op de inhoud van deze persinformatie. Hij is bereikbaar onder telefoonnummer 0652066238.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leads Public Relations B.V.

Bart Maussen (b.maussen@leadspr.nl)

Telefoon 020 - 517 4330

Mobiel 06 - 55 735 888

Info info@leadspr.nl

Website www.leadspr.com

Deel: ' Donner stopt sponsoring Eredivisie Holland om buitenlandse aanbieder.. '
Lees ook