Openbaar Ministerie

Donner wil onderdelen strafproces vereenvoudigen

---

Minister Donner wil de procedures voor de voorlopige hechtenis, het oproepen van getuigen en de motiveringsvereisten voor vonnissen aanpassen. Donner volgt daarmee belangrijke voorstellen van een adviescommissie van de Raad voor de Rechtspraak.
Zo wil Donner in het eerste voorstel dat de periode van voorlopige hechtenis met vier dagen wordt verlengd. Die periode is nu nog tien dagen. Het tweede voorstel vereenvoudigt de voorschriften over het horen van getuigen. De rechter kan hierdoor al voorafgaand aan de aanvang van de terechtzitting aangeven dat hij een bepaalde oproeping van een getuige wenselijk acht. Hierdoor verkleint de kans dat een getuige niet op zitting verschijnt en de zaak moet worden aangehouden. Verder worden de criteria voor het afzien van het horen van getuigen versoepeld. Ook komt er onder andere een versoepeling van het voorschrift dat bij gewijzigde samenstelling van een rechtbank in beginsel het onderzoek op de terechtzitting opnieuw moet beginnen. Het derde voorstel gaat over vereenvoudiging in de voorschriften voor het motiveren van vonnissen. Als een verdachte gaat bekennen dan wordt het mogelijk om direct over te gaan tot een vonnis. Dit gebeurt dan los van de vraag of appèl (hoger beroep) is ingesteld of als de bewijsmiddelen nog niet zijn uitgewerkt. Nu dient elk vonnis alsnog van een uitgewerkte bewijsconstructie te worden voorzien als appèl wordt ingesteld. Donner heeft de drie conceptwetsvoorstellen om advies gestuurd aan onder andere de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVVR), de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA), de Raad voor de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie (OM).

Bronnen: www.justitie.nl en www.rechtspraak.nl

Deel: ' Donner wil onderdelen strafproces vereenvoudigen '
Lees ook