MKB-Nederland

MKB Nieuws, bericht

07-05-2002
MKB-Nederland: Dood Fortuyn, groot verlies voor ondernemers

MKB-Nederland is diep geschokt door de moord op Pim Fortuyn. Het is te gek voor woorden dat iemand die onomwonden voor zijn politieke en maatschappelijke mening uitkomt, op deze wijze wordt afgerekend. Politieke en maatschappelijke organisaties dragen met elkaar een zware verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat zoiets nooit meer voorkomt.

Gezien de ontstane situatie pleit MKB-Nederland voor uitstel van de verkiezingen. Een time - out is nodig om iedereen weer bij zinnen te brengen en om politieke keuzes zo rationeel mogelijk te maken. Wat MKB-Nederland betreft regeert het demissionair kabinet-Kok nog enkele maanden op de huidige voet verder.

De dood van Pim Fortuyn komt in ondernemersland hard aan. Pim Fortuyn heeft één en andermaal te kennen gegeven het ondernemerschap als uitgangspunt voor politiek handelen te willen hanteren. Het ondernemerschap zelf droeg hij een zeer warm hart toe. Hiij besefte dat maatschappelijke vooruitgang en ondernemen onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. De dynamiek van het ondernemen vormde voor hem de basis voor vernieuwingen. Dat dit in ondernemerskringen werd herkend, bewijst de recente peiling van MKB-Nederland onder de leden naar de politieke voorkeur op 15 mei waar de lijst Fortuyn de derde plaats innam.

Zoekwoorden:

Deel: ' Dood Fortuyn, groot verlies voor ondernemers '
Lees ook