Doorbraak in Nederlandse fruitsector

Geldermalsen, 29 juni 1999

Hedenmorgen is bekend gemaakt dat er na intensieve gesprekken tussen de coöperatie Fruitmasters Groep en de coöperatie VTN/The Greenery International B.V. een intentieverklaring door beide partijen is ondertekend om tot een vergaande samenwerking te komen.

Daartoe zal een nieuwe vennootschap worden opgericht waarin beide partijen een aandeel van 50 % bezitten. In deze vennootschap worden de commerciële en operationele activiteiten ondergebracht ten behoeve van de hard-, zacht-, houtig klein- steenfruit en aardbeien telende leden der afzonderlijke coöperaties.

Beide partijen zijn bijzonder positief over de bereikte afspraken en zijn ervan overtuigd dat door deze nieuwe samenwerkingsvorm en krachtenbundeling er een definitieve wending kan worden gegeven aan de situatie waarin de Nederlandse fruitsector zich bevindt.

Deel: ' Doorbraak in Nederlandse fruitsector '
Lees ook