FC Utrecht

Utrecht, 13 juli 1999

Doorbraak in ontwikkeling Galgenwaard

Na intensieve besprekingen tussen de meest betrokken partijen kan nu de conclusie worden getrokken, dat de ontwikkeling van het gebied Galgenwaard, inclusief de uitbreiding van het stadion, binnenkort op gang kan komen. De gemeente Utrecht, de ontwikkelingscombinatie OCG (Fortis Vastgoedontwikkeling en Ballast Nedam) en FC Utrecht zijn thans van opvatting dat de programmatische en financiele vraagstukken rond dit project tot een oplossing zijn gebracht.

Een deze dagen zal tussen de drie partijen een intentieovereenkomst worden getekend. Daarna zal met een groot aantal betrokken partijen overleg op gang komen, met name met de medegebruikers van het gebied, de omwonenden en een aantal partijen die in het kader van de artikel 19 procedure voor de bouw van de Noordtribune hun bezwaren naar voren hebben gebracht.

Verwacht wordt, dat hierna tussen de drie hoofdrolspelers een samenwerkingsovereenkomst tot stand zal komen en dan de nieuwe plannen in de loop van september kunnen worden gepresenteerd.

Voor FC Utrecht zou een en ander betekenen, dat de vernieuwde hoofdtribune (fase 1 van de uitbreiding) medio 2000 in gebruik kan worden genomen. De realisatie van de grote sporthalen op Galgenwaard in 2001 past eveneens in deze plannen.

Met eventuele vragen kunt u zich richten tot:

FC Utrecht

Dhr Herremans

Deel: ' Doorbraak in ontwikkeling Galgenwaard '
Lees ook