CDA

Doorn: Interne markt voor pensioenen een feit

Vandaag - 12 maart 2003 - nam het Europees Parlement met een grote meerderheid de pensioenrichtlijn aan die het grensoverschrijdend verkeer van pensioenfondsen moet mogelijk maken. Binnen het Europees Parlement bestond lange tijd grote discussie over de precieze vorm en inhoud van de richtlijn. Het was uiteindelijk een compromisvoorstel van de Europese Commissie dat de neuzen in dezelfde richting kreeg. De Europese pensioenfondsen zijn de enige financiële instellingen die nog niet beschikken over de mogelijkheid hun diensten vrijelijk in de gehele EU aan te kunnen bieden. De nieuwe richtlijn zorgt ervoor dat de 2000 miljard euro die de Europese pensioenfondsen (ca. 25% van het BNP van de EU) gezamelijk beheren, zich vrij door de Europese Unie kunnen bewegen. Dit betekent een geweldige stimulans voor de Europese financiële markten. Daarnaast zal het de mobiliteit van Europese werknemers aanzienlijk kunnen vergroten. In het Europees Parlement bestond met name discussie over het al dan niet verzekeren van de zogenaamde biometrische risico s door pensioenfondsen. Dit houdt in dat pensioenfondsen al dan niet worden verplicht te verzekeren dat personen die wegens ziekte, invaliditeit, etc. niet meer in staat zijn te werken de garantie hebben dat zij een pensioen zullen ontvangen. Er bestond in het Europees Parlement flink wat tegenstand tegen het opnemen van biometrische risico s in de richtlijn, daar dit direct zou ingrijpen in het sociaal recht van de lidstaten en niet alle lidstaten deze optie in de pensioenen aanbieden. Ook binnen de Europese Raad bestond onenigheid over dit thema. Het compromis dat door de Europese Commissie werd voorgesteld geeft in voorzichtige bewoordingen elk lidstaat voldoende vrijheid zelf te kiezen al dan niet de biometrische risico s aan te laten bieden door de op hun grondgebied actieve pensioenfondsen. Europarlementariër Bert Doorn is zeer ingenomen met het compromis. "Dankzij dit compromis zijn de karakteristieke kenmerken van het Nederlandse pensioenstelsel (waaronder biometrische risico s) bewaard gebleven, en dat was de inzet van het CDA". "Deze richtlijn zal een buitengewoon belangrijke bijdrage leveren aan de mobiliteit van de Europese werknemer", laldus Doorn. De Raad moet officieel nog akkoord gaan met de tweede lezing van het Europees Parlement, maar aangezien zij nauw betrokken was bij het opstellen van het compromis lijkt dit een formaliteit.

Deel: ' Doorn Interne markt voor pensioenen een feit '
Lees ook