D66 Hilversum

ACTUEEL FRACTIE BESTUUR STANDPUNTEN SPREEKUUR AGENDA LINKS

D66 wil
doorstroming verkeer
verbeteren

Actueel D66 Hilversum

D66: doorstroming verkeer op korte termijn verbeteren

De Hilversumse D66-fractie vindt dat op korte termijn de doorstroming van het verkeer in Hilversum moet verbeteren. De partij wil daarom op korte termijn duidelijkheid van het college van B&W over de in het actieplan van dit college genoemde verbeteringsvoorstellen. Het college had in dit actieplan aangekondigd om enkele verkeersknelpunten in Hilversum snel aan te pakken, maar volgens D66 is nog steeds niet duidelijk of en wanneer er iets met die plannen gaat gebeuren.

D66-fractievoorzitter Erik Boog heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het Hilversumse college van B&W. Boog wil graag weten hoe het staat met de plannen van het college en doet zelf ook een voorstel voor het verbeteren van de doorstroming op de hoofdwegen van Hilversum. Tevens wil D66 een reactie op een artikel van de ondernemersvereniging STRO waarin diverse voorstellen van het college fors bekritiseerd worden.

D66 betreurt het zeer dat verkeerswethouder Karen Heerschop (Leefbaar Hilversum) nog niet is gekomen met gedegen voorstellen om de verkeerssituatie in Hilversum op korte termijn te verbeteren. Boog: Het verkeer was hét speerpunt van Leefbaar Hilversum, maar inmiddels wordt het erg stil rond de plannen van dit college." De democraat heeft wel een idee hoe dat komt. "Er is veel kritiek op de plannen van de verkeerswethouder. De verkeerscommissie van ondernemersvereniging STRO heeft van diverse plannen gezegd dat ze voor de ondernemers onaanvaardbaar zijn. Dat is voor de wethouder blijkbaar een reden om niets te doen."

Boog betreurt het dat er momenteel niets gebeurt. "De problematiek moet je niet overdrijven, maar er zijn enkele knelpunten in Hilversum. Daar kan en moet je iets aan doen. Ook op de kortere termijn. Daarom moet er snel duidelijkheid komen over hoe we dit gaan aanpakken. Aan alleen goede voornemens hebben we niets. Geen woorden maar daden. En dan wel de goede daden. Want ik ben het met de ondernemers eens dat veel collegeplannen desastreus kunnen uitpakken voor de doorstroming."

Bij het aanpakken van de knelpunten moet volgens Boog prioriteit gegeven worden aan het aanpakken van de situatie op een groot gedeelte van de binnenring. "De situatie vanaf de s-Gravelandseweg tot aan de Stationsstraat is soms verschrikkelijk. Er moet met name iets gebeuren aan de situatie op de Langestraat en de Schapenkamp." D66 wil daarom weten wanneer het college dit knelpunt gaat aanpakken. Bijvoorbeeld door een bypass bij de rotonde Gooilandplein of het doorzetten van éénrichtingsverkeer op de hele binnenring, dus ook op de Schapenkamp.

Verder vindt D66 dat in plaats van allerlei slechte plannen, waaronder een collegeplan om meer autoverkeer over de Groest te laten rijden, het college moet kiezen voor zogenaamd dynamisch verkeersmanagement om de doorstroming in Hilversum te verbeteren. Volgens D66 heeft onderzoek van het bureau AGV uitgewezen dat de capaciteit van de huidige infrastructuur aanzienlijk kan worden vergroot door betere inrichting van kruispunten en betere afstelling van verkeerslichten door dit in samenhang te bekijken met alle kruispunten in het netwerk.

Boog: "We kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om in de ochtendspits binnenkomend woon-werkverkeer een groene golf te geven op alle kruispunten. Ook kunnen verkeersregelinstallaties beter ingesteld worden op het daadwerkelijke verkeersaanbod op een kruispunt. Dit kan onder meer door betere detectie onder het wegdek zelf." Eerder kwam D66 in juni al met dit voorstel in haar alternatieve verkeersplan Andere Wegen. Maar ook hier heeft het college volgens de D66-fractievoorzitter niets meegedaan. Met de schriftelijke vragen wil de fractie het college nog een kans geven. "Dit college moet nu maar eens duidelijk maken wat ze waard is. Het komt aan op daadkracht en duidelijke keuzes. Wij zullen het college daarop blijven aanspreken." 8-10-01

Terug naar actueel

ACTUEEL FRACTIE BESTUUR STANDPUNTEN SPREEKUUR AGENDA LINKS

D66 Hilversum

D66 HILVERSUM

Telefoon/fax:
035 - 6221539

Post naar:
D66-fractie
Gijsbrecht van Amstelstr. 105-B 1214 AW Hilversum

Deel: ' Doorstroming verkeer Hilversum op korte termijn verbeteren '
Lees ook