Provincie Friesland

Kennisgevingen

Scheepvaartbericht; Noorder Oudeweg; oponthoud / doorvaarthoogtebeperking brug Noorder Oudeweg

De brug over de Noorder Oudeweg wordt gerenoveerd. Dit betekent:
- op 22, 23 en 24 september 1999 voorbereidende werkzaamheden, met een beperkte brugbediening van 09.00 - 09.30 uur, 12.00 - 12.30 uur, van
15.00 - 15.30 uur en na 17.15 uur;

- van 27 september t/m 8 oktober 1999 kan de brug niet voor het scheepvaartverkeer worden bediend, bovendien liggen er werkvaartuigen in het beweegbare brugdeel. Het vaste brugdeel kan wel worden gebruikt, doorvaarthoogte daar is 3.35 m. + z.p.
- op 11 oktober 1999 afsluitenden werkzaamheden, wederom beperkte brugbediening van 09.00 - 09.30 uur, 12.00 - 12.30 uur, van 15.00 -
15.30 uur en na 17.15 uur.

Leeuwarden, 9 september 1999

Gedeputeerde Staten van Fryslân

Zoekwoorden:

Deel: ' Doorvaarthoogtebeperking brug Noorder Oudeweg '
Lees ook