Centrale Raad van Beroep Utrecht

Doorzendverplichting voor onbevoegd orgaan.

Bron: Centrale Raad van Beroep Utrecht

Datum actualiteit: 28-06-2002

Ingevolge artikel 6:15, eerste lid, Awb had het bestuursorgaan de plicht het schrijven van appellante zo spoedig mogelijk door te zenden naar de rechtbank, ongeacht de vraag of appellante daadwerkelijk eerder beroep had ingesteld bij de rechtbank. De door appellante gedane mededeling dat zij reeds beroep had ingesteld bij de rechtbank ontslaat het bestuursorgaan niet van bedoelde verplichting. Indien het bestuursorgaan het schrijven zo spoedig mogelijk na ontvangst aan de rechtbank had doorgezonden, was het beroep tijdig geweest. Het beroep bij de rechtbank was naar het oordeel van de Raad ontvankelijk.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AE4674
(Zie het originele bericht)

Zoekwoorden:

Deel: ' Doorzendverplichting voor onbevoegd orgaan '
Lees ook