Gemeente Dordrecht


---

Gaat het goed met het Dordtse onderwijs?

Vincent Brinkhof
De gemeente Dordrecht ontwikkelt samen met haar onderwijspartners in de stad een visie op het onderwijs. Wat houdt deze visie in en hoe pakt de gemeente dit samen op met haar onderwijspartners. Het vertrekpunt van deze visie willen we graag aan u presenteren. Daarom nodigen we u uit voor een persbijeenkomst op donderdag 31 januari van 10.30 uur tot 11.30 uur in het Stadskantoor aan de Spuiboulevard.

Bij deze bijeenkomst zijn aanwezig de heer Veldhuijzen, wethouder Onderwijs, de heer Van Reeven namens het Openbaar Primair Onderwijs in Dordrecht en de heer Redert namens de Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Dordrecht. Zij lichten de aanpak, de uitgangspunten, de onderwerpen en de planning van deze visie toe.

Zoekwoorden:

Deel: ' Dordrecht ontwikkelt visie op het onderwijs '
Lees ook