gemeente dordrecht

dordrecht scoort het hoogst
door samenwerking met bewoners van wielwijk en crabbehof

op zaterdag 21 november 2009 is de kwaliteitskaart bewonersparticipatie 2009 bekendgemaakt door het landelijk samenwerkingsverband aandachtswijken. dordrecht scoort als enige het rapportcijfer 9 voor samenwerking met bewoners bij de wijkaanpak van wielwijk en crabbehof.

wethouder a.t. kamsteeg (stedelijke vernieuwing) heeft de onderscheiding in ontvangst genomen, samen met wil braat, een actieve bewoner van wielwijk, in aanwezig­heid van minister eberhard van der laan van wonen, wijken en inte­gra­tie.

het landelijk samenwerkingsverband aandachtswijken (lsa) heeft de rapportcijfers vastgesteld op grond van een onderzoek van de tilburgse school voor politiek en bestuur van de universiteit van tilburg in opdracht van het lsa.

ook in 2008 heeft het lsa een dergelijk onderzoek uitgevoerd. toen waren er naast uitblinkers veel onvoldoendes. het gemiddelde cijfer is in het onderzoek van 2009 sterk omhoog gegaan. de mogelijkheden voor bewoners om samen met de gemeente en woningcorporaties te werken aan wijkverbetering zijn toegenomen.

w ethouder kamsteeg is blij met het mooie rapportcijfer voor dordrecht. 'ontzettend leuk en bemoedigend voor de komende jaren. laten we vooral met elkaar doorgaan!'

datum 23 november 2009
redactie maarten van den heuvel
servicecentrum drechtsteden
afdeling communicatie

Deel: ' Dordrecht scoort hoog op Kwaliteitskaart Bewonersparticipatie 2009 '


Lees ook