Provincie Overijssel

Dorp Lettele geselecteerd voor 'Dorpen met karakter'

'Samen nadenken over en concreet werken aan de ruimtelijke kwaliteit van de eigen woonomgeving!', is het motto van het project Dorpen met Karakter. 'Dorpen met Karakter' maakt onderdeel uit van het project Landstad Deventer. In het voorjaar konden de kernen in de gemeente Deventer zich aanmelden om voor het project in aanmerking te komen. In totaal hebben drie kernen interesse getoond, te weten Okkenbroek, Oude Molen en Lettele. Hieruit is Lettele geselecteerd als 'Dorp met Karakter'. Naar verwachting gaat het project eind september van start.

De keuze voor Lettele is gebaseerd op de ontwikkelingen die in de afgelopen periode hebben plaatsgevonden en die de komende jaren op de kern afkomen. Hieronder vallen onder andere nieuwe woningbouw en realisering van een klein bedrijventerrein. Veranderingen worden niet altijd door iedereen als positief ervaren. Grote projecten, maar ook kleine veranderingen op erven en aan gebouwen en huizen, overgangen van openbare ruimte naar prive-terrein, paden en straatmeubilair kunnen het karakter van een kern en het landschap namelijk sterk beïnvloeden. In het project 'Dorpen met Karakter' gaan bewoners daarom samen met ontwerpers en beleidsontwikkelaars een visie ontwikkelen op de kwaliteit van hun dorp en omgeving. Daarbij wordt ook aangegeven hoe de voorkomende (en door bewoners gewaardeerde) kwaliteiten het beste behouden en ontwikkeld kunnen worden voor nu en in de toekomst!

De bewoners gaan in werkgroepen actief aan de slag en maken in enkele maanden samen een visie op hun dorp. Deze visie wordt direct gevolgd door een uitvoeringstraject. Welke zaken daadwerkelijk uitgevoerd worden is afhankelijk van de visie, maar er kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het aanplanten van landschappelijke beplanting, het herstellen van streekeigen elementen aan de bebouwing, het restaureren van cultuurhistorische elementen of het realiseren van recreatieve voorzieningen en kunst in de openbare ruimte.

Indien de resultaten van het project in Lettele positief zijn, worden voor meerdere kernen projecten opgezet. De gemeente Olst-Wijhe heeft al aangeven in het voorjaar van 2003 met een kern te willen deelnemen.

In het project Dorpen met Karakter werken Landschap Overijssel, het Oversticht, de Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen en Stimuland samen. Deze organisaties hebben veel ervaring met projecten in kleine kernen. Daarnaast wordt door provincie en gemeente specifieke kennis en ervaring uit Landstad Deventer ingebracht.

Bron: Petra Timmer, telefoon 038 425 23 18


© 02-07-2002 Provincie Overijssel

Zoekwoorden:

Deel: ' Dorp Lettele geselecteerd voor 'Dorpen met karakter' Overijssel '
Lees ook