Gemeente Westervoort

WAT GEBEURT ER OP HET PLEIN?

De meeste inwoners zal het al wel zijn opgevallen: op het Dorpsplein wordt iets gebouwd. Degenen die er iets van een schip of boot in hebben gezien, hebben het eigenlijk bij het rechte eind: op het Dorpsplein komt namelijk een kunstwerk van Harald Schole, kunstenaar te Amsterdam. Deze kunstenaar heeft geprobeerd in zijn ontwerp een aantal gedachten weer te geven, zoals het algemeen geldende symbool van een schip als reis, en ook van de levensreis. Bedacht is dat het kunstwerk een extra verbindende factor moet gaan vormen. Een kunstwerk dat bijzonder moet zijn en waar inwoners en bezoekers elkaar moeten kunnen tegenkomen. De factor "ontmoeting" ligt voor de hand op een dorpsplein, maar vooral bij evenementen, Sinterklaasintocht, muziekoptredens. Het hoogtepunt van verbintenissen vindt natuurlijk plaats in het gemeentehuis bij de voltrekking van huwelijk of de partnerregistratie. Het schip staat dus symbool voor deze verbintenissen, maar geeft ook aan dat er een nieuwe weg wordt ingeslagen. Het schip staat op een unieke plek op aarde, men beseft dat des te meer op het dek waar de belettering de geografische aanduiding geeft: 5 graden 58.05 minuten oosterlengte en 51 graden en 57.49 minuten noorderbreedte. Het kunstwerk, waar ook nog een bronzen kamelenkop in wordt verwerkt, wordt gesubsidieerd door Centrum Westervoort bv, de gemeente en de provincie Gelderland en zal over een aantal weken in zijn geheel te bewonderen zijn.

Deel: ' Dorpsplein Westervoort krijgt kunstwerk van Harald Schole '
Lees ook