Dossier Betuwelijn kost burger f 2600
Geen Betuwelijn Nu
woe 27-01-99

AMSTERDAM - De belangstellende burger die alle 118 openbare documenten over de Betuwelijn wil hebben, moet daarvoor een bedrag van 2628 gulden neertellen. Dat heeft Internet-informatiecentrum geen.Betuwelijn.nu (GBN) berekend. Dit centrum heeft bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat geprotesteerd tegen deze grote uitgavenpost, en verzocht om een gratis set op floppy, om deze informatie op zijn site te kunnen plaatsen. Sommige documenten blijken niet meer in druk verkrijgbaar.

De grote som is gebaseerd op lijsten van de Staatsuitgeverij (SDU), die worden gepubliceerd door het ministerie. De SDU, een geprivatiseerd bedrijf, regelt de verkoop en distributie. Geen.Betuwelijn.nu vindt dat alle overheidsinformatie in het belang van de democratie makkelijk toegankelijk en bovendien gratis verkrijgbaar dient te zijn. 'Dat is de kern van wat wij doen met ons infocentrum: gratis informatie over de Betuwelijn voor iedereen die dat wenst. Dat kan makkelijk via Internet, zoals wij ook doen,' zeggen politicoloog Michiel Roscam Abbing en hoofdredacteur Arthur Graaff, die samen dit infocentrum hebben opgezet. Het is te vinden onder https://geen.betuwelijn.nu.

Het infocentrum heeft intussen van de SDU vernomen, dat vele documenten alweer uitverkocht zijn en niet meer worden bijgemaakt. 'Dat kan natuurlijk volstrekt niet. Er is ook geen enkel technisch beletsel om een stuk dat iemand toch achter zijn computer heeft zitten tikken, een halfuur daarna op Internet te zetten. dan hoef je het ook niet af te drukken, niet te binden, te bewaren of te verzenden.'

 Overzicht Dossier Betuwelijn 
Onderwerp Aantal Per stuk Kosten
(gemid.)
Trac‚besluit Betuweroute 11 33 330
Algemene documenten 4 37 148
Samenvatting en Beantwoording
reacties op het
Ontwerp-Trac‚besluit Betuweroute 8 27 220 Havenspoorlijn 2 20 40
Samenvatting en beantwoording
inspraakreacties hogere waarden
geluid vanwege de Betuweroute 6 20 150
Akoestisch onderzoek behorende
bij het Trac‚besluit Betuweroute 74 20 1480 Kortsluitroute 4 20 80
Ontwerp-Trac‚besluit Betuweroute,
Trac‚delen kruising Giessen,
kruising Vaanplein en Sophiatrac‚ 6 20 120 Ontwerp-Trac‚besluit Betuweroute
trac‚deel Pannerdensch Kanaal 3 20 60
Totaal aantal 118
Totale kosten 2628

niet voor publicatie: nadere inlchtingen: Arthur Graaff, 020 - 69 44 727

Deel: ' Dossier Betuwelijn kost burger f 2600 '
Lees ook