Ministerie van Financiën

Persbericht
PERS-2002-165
Den Haag, 25-06-02

Douanesamenwerking in Rotterdamse haven

Minister Gerrit Zalm en Robert Bonner, commissioner Customs Service USA, hebben vandaag een intentieverklaring (Declaration of Principles) ondertekend. Hierin is afgesproken dat de Nederlandse en Amerikaanse douane nauwer gaan samenwerken bij de analyse van containers die van de Rotterdamse haven naar de Verenigde Staten worden verscheept. Het belangrijkste onderdeel van deze versterkte samenwerking betreft een pilot van zes maanden waarin vijf Amerikaanse douaniers bij de Rotterdamse Douane worden gestationeerd. Een deel van deze douanemedewerkers wordt geplaatst bij het Douane Informatie Centrum (DIC).

De samenwerking is gericht op vroegtijdige informatie-uitwisseling voor het identificeren en screenen van containers met een hoog risicoprofiel. Containers die vervolgens op basis van deze risico-analyse zijn gecontroleerd en in orde bevonden, worden vóór vertrek naar de Verenigde Staten verzegeld. De betreffende container is bij aankomst in de Verenigde Staten voor de US Customs herkenbaar en wordt dan niet meer gezien als een container met een hoog risicoprofiel.

De Amerikaanse douaniers werken samen met de Nederlandse douane volgens richtlijnen van het Nederlandse ministerie van Financiën en vallen onder het gezag van de Ambassadeur van de Verenigde Staten in Den Haag. Die richtlijnen houden onder meer in, dat de Nederlandse douane verantwoordelijk blijft voor de controle van de containers. Het verzoek tot samenwerking kwam van de Amerikaanse douane en maakt deel uit van het Amerikaanse Container Security Initiative (CSI). Het CSI is een instrument van de Amerikaanse overheid in de strijd tegen het terrorisme. Nederland is één van de eerste landen die medewerking verlenen aan het CSI-programma. Het Nederlandse bedrijfsleven wordt bij het CSI-programma betrokken.

De volledige Nederlandse en Engelse tekst van de intentieverklaring is als bijlage bij dit bericht te vinden.

De tekst van de intentieverklaring staat op de internetsite van het ministerie van Financiën: Intentieverklaring
Declaration of Principles

Persvoorlichter:
Renée Wesdorp, Douane Rotterdam - Nederland Zuid, tel. 06 53 22 30 86.

Deel: ' Douanesamenwerking in Rotterdamse haven '
Lees ook