Hogeschool van AmsterdamPersberichten


Douches en zwembad Amsterdamse ALO gesloten

(2 november 1999)

De aandacht voor de legionella-bacterie is voor de Hogeschool van Amsterdam aanleiding om periodiek douche- en zwembadwater van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) te laten onderzoeken op aanwezigheid van de bacterie. Tot voor kort was de uitslag telkens positief: geen legionella. Op 1 november jl. werd de legionella- bacterie bij een onderzoek door Centrilab, een onafhankelijk en bevoegd adviesbureau en laboratorium voor chemie, microbiologie en technologie, in zeer geringe concentratie aangetroffen in een monster van het douchewater dat op 19 oktober jl. genomen is. Omdat het hier om een kleine concentratie gaat, het een minder agressieve bacteriesoort betreft en omdat de ALO door de herfstvakantie een week gesloten is geweest, is er weinig kans dat er iemand besmet is geraakt.

Ondanks de geringe kans op besmetting heeft de Hogeschool van Amsterdam direct actie ondernomen en na overleg met de provincie (toezichthouder) besloten tot de volgende maatregelen:


* Sluiting van de douches en het zwembad van de ALO

* Informatie doorspelen aan de GG&GD Amsterdam. Deze licht vervolgens alle huisartsen in de omgeving in

* Gebruikers van de ALO informeren
* Doorspoelen van de waterleidingen met water van meer dan 60 graden Celsius
* Afname van controlemonsters
* Zonodig aanpassen van het waterleidingsysteem

Als al deze maatregelen zijn genomen, doet de firma Centrilab wederom een onderzoek naar de aanwezigheid van de bacterie. Dat zal rond 9 november gebeuren. De douches en het zwemwater zullen daarom tot minimaal 22 november gesloten blijven. Mensen die de afgelopen maand gebruik hebben gemaakt van de douches van de ALO en griepverschijnselen hebben, worden geadviseerd voor alle zekerheid hun huisarts te raadplegen.
Gebruikers van de ALO kunnen met hun vragen terecht bij dhr. Jos Groot, telefoon 020 - 599 55 57.


---------------------------------------------------------------------------

Aanmaakdatum: 2 november 1999
----------------------------------------------------------------------------

Deel: ' Douches en zwembad Amsterdamse Academie LO gesloten '
Lees ook