Universiteit Maastricht


_________________________________________________________________

Persbericht 4 november 1999 _________________________________________________________________

Scholing en arbeidsmarkt

Dr. A. de Grip benoemd tot hoogleraar

Dr. A. de Grip is benoemd tot bijzonder hoogleraar Bedrijfs- en Beroepsscholing en Arbeidsmarkt bij de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Universiteit Maastricht

De Grip is hoofd van de afdeling `Arbeidsmarkt en scholing' van het ROA, het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. Hij richt zich in zijn onderzoek vooral op de bij- en omscholing van werkenden en werkzoekenden, de relatie tussen scholing en mobiliteit, en de oorzaken van het verouderen van kennis en vaardigheden.

Andries de Grip (45) studeerde economie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In 1987 promoveerde hij daar op het proefschrift "Onderwijs en Arbeidsmarkt: Scholingsdiscrepanties." Hij publiceerde over een groot aantal studies op het terrein van de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt, waaronder prognoses van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en studies over interne arbeidsmarkten, de (Eu)regionale arbeidsmarkt, scholing en mobiliteit, overscholing, de risico's op kwalificatieveroudering en employability.

Deel: ' Dr. Andries de Grip hoogleraar Maastricht '
Lees ook