Dr. Anne Eland wint Volksgezondheidsprijs

De jury van de Vereniging Volksgezondheid en Wetenschap heeft de Volksgezondheidsprijs 1998 toegekend aan dr. Anne Eland, werkzaam bij het Trimbos-instituut als hoofd programma Kwaliteit Verslavingszorg. Ze ontvangt de prijs voor haar promotieonderzoek op het gebied van verslaving(szorg) bij het Instituut voor Verslavingsonderzoek in het algemeen en voor haar publicatie Opiate addicts in and outside treatment compared on psychopathology in het bijzonder. De jury onder leiding van dr G. Elzinga was onder de indruk van de op de beleidspraktijk gerichte relevante informatie. De aard van de problematiek is uitermate relevant, maar moeilijk toegankelijk voor onderzoek. De prijs is bedoeld is als aanmoediging en bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van f 3.000,-, te bestemmen voor internationaal congresbezoek, cursussen of werkbezoek. De Vereniging kent de prijs jaarlijks toe aan een beginnend onderzoeker die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt bij de wetenschappelijke bestudering van een maatschappelijk probleem waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de verbetering van de gezondheidstoestand van de Nederlandse bevolking, dan wel specifieke groepen daarbinnen, of verbetering van de structuur en het functioneren van (onderdelen van) de Nederlandse gezondheidszorg.

Het Trimbos-instituut is een onafhankelijk landelijk kenniscentrum met als doel de geestelijke gezondheid van mensen te bevorderen.

Belangrijke (030) telefoonnummers

Bibliotheek : GGZ 030 297 11 17 Alcohol en overige drugs 030 297 11 77 Helpdesk Regionale GGZ 030 297 11 41 Helpdesk Landelijke Steunfunctie Preventie, verslaving en middelengebruik (LSP) 030 297 11 51 Landelijke Ondersteuning Preventie (LOP-GGZ) 030 297 11 45 Film- en videotheek 030 297 11 13 Bestellingen 030 297 11 00

Trimbos-instituut Netherlands Institute of Mental Health and Addiction

Da Costakade 45 Postbus 725 3500 AS Utrecht Telefoon (030) 297 11 00 Fax (030) 297 11 11

Homepage

Copyright ©1998 Trimbos-instituut, Utrecht

Deel: ' Dr. Anne Eland wint Volksgezondheidsprijs '
Lees ook