Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Dienst Communicatie, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 2 augustus 1999

Dienst Communicatie

DIENSTEN EN VOORZIENINGEN Benoemingsbericht

Dr. L.J. de Haan benoemd tot hoogleraar op profileringsleerstoel 'Ontwikkelingsstudies' aan de Katholieke Univesiteit Nijmegen: "De Derde Wereld bestaat niet meer; veranderingen vergen een nieuwe kijk op ontwikkelingsstudies"

Met ingang van 1 juli 1999 is dr. L.J. de Haan, tot voor kort hoofddocent Sociale Geografie van Ontwikkelingslanden aan de Universiteit van Amsterdam, benoemd tot hoogleraar op de profileringsleerstoel 'Ontwikkelingsstudies' aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de KUN.

Met het aantrekken van dr. L.J. de Haan gaat de KUN het onderzoek en onderwijs in de ontwikkelingsstudies een krachtige impuls geven. Tegengestelde tendensen þ globalisering versus lokale diversiteit þ bepalen in toenemende mate de huidige ontwikkelingsprocessen. Onderzoek en onderwijs daarmee in de pas te laten lopen, vergt een verdere, helder aangestuurde profilering. Juist omdat ontwikkelingsstudies een interdisciplinaire wetenschap is.

De interdisciplinaire wetenschap Ontwikkelingsstudies houdt zich bezig met het verwerven van inzicht in het streven naar welvaarts- en welzijnsverhoging van landen en regio's die in welvaart zijn achtergebleven. Ontwikkelingsstudies spoort constraints (beperkende factoren) voor ontwikkeling op, bijvoorbeeld machtsverhoudingen, geeft speciale aandacht aan initiatieven van onderop en onderzoekt gewenste en ongewenste effecten van ontwikkelingssamenwerking. Naast aandacht voor traditionele ontwikkelingsgebieden in Latijns-Amerika, Afrika en Azië, wordt in toenemende mate aandacht besteed aan de zogenaamde transitie-economieën in Oost-Europa en de voormalige Sovjet-Unie. Deze huidige processen vergen een nieuwe kijk op ontwikkelingsproblematiek.

Dr. Haan was van 1979 tot 1989 als universitair docent werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) bij de vakgroep Sociale Geografie. Tevens was hij enige tijd docent Centraal Bureau Opleidingen van het Koninklijk Instituut voor de Tropen en is hij als docent aardrijkskunde op de Nederlandse Antillen werkzaam geweest. De maatschappelijke betrokkenheid van dr. De Haan komt onder meer naar voren in zijn participatie in gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking en in Periodieke Beleidsoverleggen van het Duurzame Ontwikkeling Verdrag Nederland-Benin namens de Nederlandse universitaire gemeenschap. Tevens werkt hij nauw samen met de NGO Vredeseilanden/Iles de Paix in Leuven. Sinds 1989 was de heer De Haan hoofddocent Sociale Geografie van Ontwikkelingslanden aan de UvA.

Leonardus Johannes de Haan (geboren in 1950 te Dordrecht) studeerde sociale geografie van ontwikkelingslanden aan de Rijksuniversiteit van Utrecht, met als specialisaties rurale geografie in Afrika en regionale planning in ontwikkelingslanden. In 1988 behaalde hij zijn doctoraat aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de UvA op een studie over overheid en regionale integratie in Togo.

Deel: ' Dr. De Haan benoemd tot hoogleraar Ontwikkelingsstudies KUN '
Lees ook