Ingezonden persbericht

0100,0100,0100Times New Romanhttp://www.kub.nl/nieuws/persberichten/2001/09/011109.html

Collegelid KUB tevens herbenoemd als bestuurderCourier New Times New Roman

Dr. ir. C.A.M. Mouwen benoemd tot hoogleraar

Strategie en Innovatie

Het stichtingsbestuur van de Katholieke Universiteit Brabant heeft dr. ir. C.A.M. Mouwen benoemd tot bijzonder hoogleraar Strategie en Innovatie in de Non-Profit sector aan Tias Business School. Tevens is Kees Mouwen (1944) herbenoemd tot lid en vice-voorzitter van het College van Bestuur van de Katholieke Universiteit Brabant.

Prof. dr. ir. Mouwen is sinds 1994 als bestuurder verbonden aan de KUB, en wordt per 1 oktober voor een dag per week hoogleraar bij de aan de KUB gelieerde Tias Business School. Hij blijft als lid van het College van Bestuur verantwoordelijk voor de portefeuille Financiën en Infrastructuur.

Kees Mouwen is als visiting professor verbonden aan de University of Glasgow Business School. Hij doceerde er sinds 1992 Strategisch Beleid en Innovatie, maar beëindigt dit docentschap wegens zijn benoeming aan de KUB/Tias.

Deel: ' Dr. ir. Mouwen benoemd tot hoogleraar Universiteit Brabant '
Lees ook