NIPO

Dr. Jan Stapel, mede-oprichter NIPO overleden

Dr. Jan Stapel, mede-oprichter van het NIPO, is donderdag 23 mei jl. overleden. Jan Stapel is één van de grondleggers van het commerciële marktonderzoek in Nederland.

In september 1945 richtten Jan Stapel en Wim de Jonge het NIPO op. Tot 1980 hebben zij de dagelijkse leiding gevoerd over het NIPO en hebben vanaf het prille begin ondernemerschap gecombineerd met een duidelijke, unieke visie op opinie- en marktonderzoek. Door de durf om steeds te investeren in de ontwikkeling van nieuwe, betere methoden voor datacollectie en analyse is het NIPO gegroeid tot het bureau dat het nu is.

Jan Stapel beschikte over de zeldzame gave van wetenschappelijke kennis gecombineerd met commercieel vermogen. Hij is altijd zeer actief geweest in de ontwikkeling van het vakgebied en heeft veel bijgedragen aan de methodologische verdieping van opinie- en marktonderzoek. Op wetenschappelijk gebied waren zijn daden legio. Hij publiceerde veel, zowel in buitenlandse als binnenlandse vakbladen, schreef het standaardwerk op het gebied van reclameonderzoek ("Reclameresultaten meten voor Marketing"), was de uitvinder van de politieke opiniepeilingen, introduceerde de "links/rechts-schaal", teneinde de zwevende kiezers toch in te kunnen delen en was de uitvinder van de "Stapel-schaal" om net zoals bij de Osgood-schaal beweringen te kunnen meten. Ook heeft Jan Stapel zich ingezet als nationaal en internationaal belangenbehartiger van het vak. Hij was mede-oprichter van de MOA, ESOMAR en GALLUP en is enige jaren president geweest van WAPOR en the GALLUP International Association.

Als kroon op zijn wetenschappelijk werk ontving Jan Stapel op 10 januari 2000 het eredoctoraat uit handen van Prof. Dr. C. van der Eijk, hoogleraar Algemene Politicologie van de UvA. Tot op het laatste moment is hij betrokken geweest bij marktonderzoek en heeft het NIPO dankbaar gebruik kunnen maken van zijn deskundige en waardevolle adviezen.

Voor meer informatie kunt u bellen naar (020) 522 57 87.

Deel: ' Dr. Jan Stapel, mede-oprichter NIPO overleden '
Lees ook