Katholieke Universiteit Brabant

zie ook
promoties

Dr. Karin Sanders hoogleraar Personeelwetenschappen aan de KUB

Het College van Bestuur van de Katholieke Universiteit Brabant heeft mevrouw dr. Karin Sanders (38) benoemd tot hoogleraar Personeelwetenschappen aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de KUB.

Daarnaast blijft prof. Sanders parttime verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar ze universitair hoofddocent Organisatie en arbeidssociologie is. Sanders houdt zich met name bezig met de ontwikkeling en het effect van sociale netwerken, sociale cohesie binnen organisaties en het solidair gedrag van werknemers binnen organisaties. Bij het departement Personeelwetenschappen van de KUB zal zij dit onderzoek voortzetten en verbinden met onderzoek naar Employability.

Karin Sanders studeerde psychologie aan de RU Groningen, waar ze in
1987 afstudeerde en promoveerde bij het I.C.S. van de RUG in 1991 op Vrouwelijke pioniers. Vrouwen en mannen met een mannelijke' hogere beroepsopleiding aan het begin van hun loopbaan'. Prof. Sanders woont in Groningen.


11-1-2000 KUB

Deel: ' Dr. Karin Sanders hoogleraar Personeelwetenschappen aan KUB '
Lees ook