Dr. Kees van Overveld: Pestgedrag ook onder leraren


EDE, 20140918 -- Laat scholen niet alleen het pestgedrag van leerlingen maar ook dat van leraren aanpakken. Dat bepleit dr. Kees van Overveld op het platform wij-leren.nl in de aanloop naar de ‘Week tegen pesten’.

In Nederland gaat maandag 22 september de ‘Week tegen pesten’ van start. Bedoeling is dat deze voortaan elke vierde week van september zal worden gehouden. Het thema van 2014 is ‘’Horen, zien en speak up’’.

Overal zullen leraren aan hun leerlingen uitleggen hoe je pesten kunt tegengaan. Maar wat ontdekte dr. Kees van Overveld: soms pesten leraren elkaar zélf ook. De gedragsdeskundige stuitte ,,met ongeloof’’ op een relatief onbekend fenomeen: leraren die worden gepest, door collega’s of directieleden.Van Overveld sprak met enkele slachtoffers en doet verslag van zijn bevindingen op het platform wij-leren.nl.

Uit de verhalen die hij hoort, blijkt dat leraren om diverse redenen een collega kunnen treiteren: langdurig ziek zijn, pispaal van een hechte kliek, een afwijkende stijl van lesgeven of ordeproblemen in de klas. Met praktische tips laat Van Overveld zien hoe pestgedrag onder leraren bestreden kan worden.

Dr. Kees van Overveld (1963) bouwde in de loop der jaren een brede expertise op over onderwerpen als pedagogisch klimaat, sociaal-emotioneel leren, pesten, gedragsproblemen en -stoornissen, agressie, geweld. De laatste tijd legt hij zich toe op de preventie van probleemgedrag in scholen.

Van Overveld is één van de 60 auteurs van wij-leren.nl, een groeiend digitaal kenniscentrum met circa 700 artikelen over het onderwijs, geschreven door een selecte groep onderwijskundigen, onderzoekers en psychologen. Wij-leren.nl telt zo’n 3000 unieke bezoekers per dag.


Deel: ' Dr. Kees van Overveld Pestgedrag ook onder leraren '
Lees ook