Hoogleraarsbenoeming: Dr. P.C. Neijens


Dr. P.C. Neijens (48) is benoemd tot hoogleraar Commmunicatiewetenschap, in het bijzonder Communicatiecampagnes aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Peter Neijens studeerde in 1978 cum laude af in de Politieke en sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. In 1987 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit in Amsterdam op het proefschrift The Choice Questionnaire: design and evaluation of an instrument for collecting informed opinions of a population. Van 1978 tot 1988 was Neijens universitair docent Methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk onderzoek aan de Vrije Universiteit. Sinds 1988 is hij verbonden aan de Universiteit van Amsterdam als universitair hoofddocent Communicatiewetenschap. Tot het onderzoeksterrein van Neijens behoren politieke campagnes, voorlichtingscampagnes en reclamecampagnes. Over die onderwerpen schreef en redigeerde hij een aantal boeken, waaronder De slag om IJburg en Media en reclame, bekroond met de Hans du Chatinier prijs in 1996. Daarnaast schreef hij vele artikelen voor nationale en internationale tijdschriften over de rol van media bij de vorming van de publieke opinie, over communicatiecampagnes en over mediaonderzoek. In 1993 was Neijens visiting professor aan de University of Michigan. Van 1992-1998 was Peter Neijens ook adjunct-directeur van Stichting Het Persinstituut, instituut voor openbare communicatie en informatievoorziening. Deze Stichting is een samenwerkingsverband van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), De Nederlandse Dagblad Pers (NDP) en de Universiteit van Amsterdam. Van 1995 tot 1999 was Neijens tevens directeur van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciële Communicatie, een stichting die verbonden is aan de UvA en gesponsord wordt door ongeveer zeventig bedrijven. Neijens is daarnaast sinds 1998 wetenschappelijk directeur van de The Amsterdam School of Communications Research ASCoR, een onderzoekschool die plaats biedt aan 20 promovendi en 35 academische onderzoekers.

Laatste wijzigingen: 3 januari 2000 - webmaster@uva.nl Bron: Bureau Voorlichting en Redactie

Deel: ' Dr. P. Neijens benoemd tot hoogleraar Communicatie UvA '
Lees ook