Katholieke Universiteit Brabant

zie ook
promoties

DR. V.J.M. POP BENOEMD TOT BIJZONDER HOOGLERAAR EERSTELIJNSGEZONDHEIDSZORG AAN DE KUB

Dr. V.J.M. Pop is namens de Dr. De Grood Stichting en de Depressie Stichting benoemd tot bijzonder hoogleraar Eerstelijnsgezondheidszorg aan het departement Psychologie van de Sociale Faculteit van de Katholieke Universiteit Brabant.

De Dr. De Grood Stichting stelt zich ten doel om wetenschappelijk onderzoek in de eerstelijnsgezondheidszorg te stimuleren met speciale aandacht voor de regio Tilburg/Eindhoven/'s-Hertogenbosch. De Depressie Stichting stelt zich ten doel om de belangen van patiënten met een depressie te behartigen door het bevorderen van kennisontwikkeling omtrent depressie en haar determinanten middels onderzoek, onderwijs en theorievorming.

De nieuwe hoogleraar zal zich in het kader van deze leerstoel bijzonder richten op de psychische en somatische determinanten van gezondheidsproblemen in de eerste lijn op basis van geïntegreerde kennis van de huisartsgeneeskunde, klinische psychologie, gezondheidspsychologie en psychiatrie.

Dr. Victor J.M. Pop (1955) studeerde medicijnen te Leuven (1980) en promoveerde aan de Universiteit van Maastricht in 1991. Sinds 1980 is hij huisarts te Riethoven. Daarnaast is hij verbonden aan het departementsectie Klinische Gezondheidspsychologie aan de KUB en adviseur van genoemde Dr. De Grood Stichting en de Depressie Stichting.

Voor nadere informatie: Voorlichting en Externe Betrekkingen, Maurice Ackermans, tel. (013) 466 20 04.


14-12-1999 KUB

Deel: ' Dr. Pop benoemd tot bijzonder hoogleraar KUB '
Lees ook