Katholieke Universiteit Brabant

zie ook:

promoties

Dr. A.L.M. Vallen hoogleraar meertaligheid en onderwijs

Het College van Bestuur van de Katholieke Universiteit Brabant heeft dr. Ton Vallen, wonend te Tilburg, benoemd tot hoogleraar Meertaligheid en Onderwijs aan de Faculteit der Letteren van de Katholieke Universiteit Brabant.

Ton Vallen (1946) studeerde Duitse Taal- en Letterkunde (specialisatie: moderne taalkunde) aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en promoveerde in 1981 aan dezelfde universiteit op het proefschrift 'Dialect als onderwijsprobleem. Een sociolinguïstisch-onderwijskundig onderzoek naar problemen van dialectsprekende kinderen in het basisonderwijs'. Van 1973-1981 was hij wetenschappelijk medewerker aan de KU Nijmegen, aanvankelijk bij de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde en later bij de Vakgroep Algemene Taalwetenschap.
Sinds 1981 is hij als universitair (hoofd)docent aan de Letterenfaculteit van de KUB verbonden, waar hij vanaf de start betrokken was bij het onderzoeks- en onderwijsprogramma van het Werkverband Taal en Minderheden (de huidige sectie Studies van Meertaligheid in de Multiculturele Samenleving). Tevens is hij sinds
1996 bijzonder gastdocent aan de KU Leuven en was hij in 1997-1998 gasthoogleraar aan de FernUniversität Hagen.

In zijn nieuwe functie zal prof. Vallen zich vooral richten op onderwijs en onderzoek inzake meertaligheid en onderwijs, onderwijs in en van het Nederlands als tweede taal, toetsing en schoolsucces met betrekking tot leerlingen uit (etnische) minderheidsgroepen. Daarnaast vormt hij samen met prof.dr. Guus Extra de directie van BABYLON, het onlangs in de Letterenfaculteit van de KUB opgerichte Centrum voor Studies van Meertaligheid in de Multiculturele Samenleving. Dit centrum adviseert en voert door derden gefinancierde fundamentele en toepassingsgerichte onderzoeksopdrachten (incl. evaluatie-onderzoek) uit, verzorgt onderwijs, contractcursussen en na- en bijscholing op maat, ontwikkelt leermiddelen, toetsen en ICT-materiaal, organiseert congressen etc. op het terrein van meertaligheid in de multiculturele samenleving in brede zin: Nederlands als tweede taal, allochtone talen (met name Turks en Arabisch), taalcontact en interculturele communicatie.

Ton Vallen is telefonisch op de KUB bereikbaar onder nummer 013-4662066 en per e-mail: a.l.m.vallen@kub.nl


27-07-1999 KUB

Deel: ' Dr. Vallen hoogleraar meertaligheid en onderwijs KUB '
Lees ook