Provincie Zuid-Holland

waarnemend burgemeester van Leiden

Persbericht

17-05-2002
Dr. W. Lemstra
waarnemend burgemeester van Leiden

De Commissaris van de Koningin in de provincie Zuid-Holland J. Franssen is voornemens dr. W. Lemstra per 1 juni a.s. te benoemen tot waarnemend burgemeester van Leiden. De benoeming hangt samen met het recente vertrek van
drs. J.K.T. Postma als burgemeester van Leiden en de vervulling van de vacature die daardoor zal ontstaan.
De heer Lemstra (66 jaar, CDA) is lid van de Eerste Kamer. Hij is o.a. gemeentesecretaris van Amsterdam geweest, secretaris-generaal van de ministeries van WVC en VROM en van 1991 t/m 1998 burgemeester van Hengelo (O.).

Over de benoeming van een waarnemend burgemeester is vanochtend in het provinciehuis in Den Haag overleg geweest tussen de Commissaris van de Koningin en de fractievoorzitters en de wethouders van Leiden. Daarin bleek dat het initiatief van de heer Franssen overeenkwam met de wens van de fractievoorzitters en de wethouders om voor de periode van de burgemeesters-vacature een waarnemend burgemeester aan te stellen.

Er zal naar worden gestreefd de vacature kort na de zomer open te stellen met de intentie dat rond 1 januari a.s. een nieuwe burgemeester van Leiden kan worden benoemd.

Deel: ' Dr. W. Lemstra waarnemend burgemeester van Leiden '
Lees ook