Provincie Noord-Brabant


Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

 
 |Datum   | |12 oktober | |2005   | |Nummer  | |--   | 

draaiboek
Koninklijk bezoek Noord-Brabant

Op dinsdag 18 oktober brengt H.M.de Koningin in het kader van de viering van haar 25-jarig regeringsjubileum een bezoek aan de provincie Noord-Brabant. Na een gesprek in het Provinciehuis met Gedeputeerde Staten volgt een bezoek aan de duurzame wijk 'In Goede Aarde' in Boxtel, de High tech Campus en de Witte Dame in Eindhoven. Voor journalisten is accreditatie verplicht.

Accreditatie, aanvullende informatie
Journalisten die het bezoek willen bijwonen dienen zich te accrediteren bij de RVD. Dat kan via email, rvd.pers@minaz.nl. In het bericht svp vermelden naar welk adres de perskaart kan worden toegezonden.

De gemeente Eindhoven heeft over het bezoek een pr-boek voorbereid dat besteld kan worden via 040-23822193

Draaiboek
Ontvangst Provinciehuis

12.30 - 12.45 uur: aankomst gilden, opstellen op voorplein

13.10 uur: Commissaris van de Koningin, mevrouw J.R.H. Maij-Weggen en de loco-burgemeester van 's-Hertogenbosch, mevrouw J. Eugster- van Bergeijk gaan naar het voorterrein provinciehuis voor ontvangst H.M. de Koningin

13.15 uur: aankomst H.M. de Koningin
H.M. de Koningin wordt vergezeld door:
mr. F.J.M. Houben, kamerheer mevrouw drs. O.A. Gaarlandt - Van Voorst van Beest, hofdame, luitenant-kolonel drs. C.A.J. ten Anscher, adjudant.

Vendelhulde door Brabantse gilden onder leiding van de hoofdvendelier, de heer H. van Vreede, lid van het gilde Sint Barbara en Sint Joris uit Boxtel.

Voor een eventuele toelichting zijn beschikbaar:
de heer J.M.J. Verbeten, voorzitter van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden, tevens burgemeester van Sint Anthonis en de heer J.G.M. Goudsmits, vice-voorzitter

Hernieuwing eed van trouw.
(De eed van trouw is een van de vele tradities die het gildewezen nog kent De eed wordthernieuwd door het vendel over het hoofd van de vorst te zwaaien.Trouw zweren aan de vorst. Waarom werd er elk jaar een eed van trouw afgenomen? Dit was tweeledig. Enerzijs wist de vorst wie nog trouw aan hem was en eventueel ingezet kon worden in zijn oorlogen, verorveringen of bescherming van "Outer en Heerd"; op deze wijze werd de grootte van zijn leger bepaald. Anderzijds was het ook voor het gilde belangrijk; door trouw tezweren aan een vorst verleende deze aan het gilde bepaalde rechten, zoals bijv. vrijstelling van belasting op bier etc.).

De Eed van Trouw vindt plaats door het vaandel drie maal rechtsen drie maal links over het hoofd van H.M. de Koningin te draaien.

De hernieuwing van de Eed van trouw wordt uitgevoerd door de vaandrig, de heer T. Peijenburg, hoofdvendelier van het Sint-Jorisgilde uit Berlicum.

Aansluitend loopt het gezelschap door de, langs het talud van de entree opgestelde, erehaag van gilden naar het provinciehuis.


Niet toegankelijk voor pers

13.25 uur: Ontvangst H.M. de Koningin in GS-kamer
Overleg met de leden van het College van Gedeputeerde Staten:
Drs. P.L.A.Rüpp (ruimtelijke ontwikkeling)
W.C.Luijendijk (cultuur, onderwijs en sociaal beleid)
O.Hoes (economische ontwikkeling, internationale betrekkingen)
Dr. E.J.Janse de Jonge (infrastructuur en mobiliteit)
Drs. R.H.Augusteijn (wonen,zorg en welzijn)
Mw. Drs. J.M.P.Moons( milieu, natuur en water)
Drs P.A.van Vugt (bestuur en financiën)
Drs. W.G.H.M.Rutten(provinciesecretaris/algemeen directeur)

Welkomstwoord CdK, gespreksonderwerpen (agrarische, economische en culturele ontwikkelingen van de laatste 25 jaar en een blik naar de toekomst) met aansluitend overleg/discussie.
14.10 uur: Afscheid van het College van Gedeputeerde Staten.

De fractievoorzitters en de griffier van Provinciale Staten worden voorgesteld. Dat zijn:
J.H.A.Melis (CDA)
Mr.R.Severijn (PvdA)
Mw. Drs. C.Steffens-Nieuwenhuizen(VVD)
N.G.L.Heijmans (SP)
Drs. H.J.P.M.van Hezik (GL)
Mw.M.C.Lestrade-Brouwer (D66)
J.C.C.Leunisse (LPF)
J.J.Luteijn (ChristenUnie/SGP)
Mw. A.A.V.C.Jetten (LB/BOF)
Mw. Drs. E.M.W.J.Wöltgens (griffier)
Toegankelijk voor pers

14.15 Overhandiging album door Helmondse schooljeugd in de centrale hal.
(In de aanloop naar de viering van Koninginnedag heeft de schooljeugd van Helmond (1150 leerlingen) een poëziealbum gemaakt, waarin allerhande goede wensen voor de Koningin zijn opgenomen. Het album heeft de afmeting van 1.60 bij 1.80 meter)
In aanwezigheid van de loco-burgemeester van Helmond, de heer C.J.Betlehem en de heer E.Obers en mw. M. Luijben van de Stichting Helmonds
Oranje Comité en 40 leerllingen van diverse Helmondse basisscholen zullen Rowena Peerenboom en Huub Kwarten (Goede Herderschool), Charlotte Demmers en Janiek de Wert (Basisschool Dierdonk) het album overhandigen.

14.20 uur: Vertrek naar Boxtel.

Boxtel

14.40 uur: aankomst H.M. de Koningin in nieuwbouwwijk "In Goede Aarde" begroeting door burgemeester van Boxtel, de heer J.A.M. van Homelen en de heer K. van Bussel, voorzitter van het wijkplatform.

14.43uur: De burgemeester van Boxtel begeleidt H.M. de Koningin door een levende groene erehaag van kinderen naar het centrale punt onder de geplaatste
parachute in de wijk.

14.45 uur: De burgemeester leidt H.M. de Koningin rond op de info-oermarkt met de onderwerpen: aarde, water, lucht en vuur en licht achtergronden toe van het bestemmingsplan "In Goede Aarde" en de relatie met het educatief centrum "De Kleine Aarde".

Onthulling door de burgemeester van Boxtel en de voorzitter van het wijkplatform van een plaquette met het opschrift:

"In aanwezigheid van Hare Majesteit Koningin Beatrix werd op 18 oktober 2005 In Goede Aarde symbolisch overgedragen aan Boxtel. Binnen deze wijk staat duurzaam leven, wonen en werken centraal"

niet toegankelijk voor pers

14.55uur: Bezichtiging van een woning, Newtonplein 17. Deze woning is op 17 oktober 2005 opgeleverd..H.M. de Koningin wordt door de burgemeester voorgesteld aan de bewoners, de familie Van der Staay.

15.05 uur H..M. de Koningin wordt door de burgemeester begeleid naar de Koninklijke bus, voorafgegaan door een Nepalese dansgroep en theatrale vuurfiguren en tromgeroffel.

15.10 uur: Vertrek naar Eindhoven

Eindhoven, High Tech Campus

15.35 uur: aankomst High Tech Campus
begroeting door burgemeester van Eindhoven, de heer drs. A.B. Sakkers aanbieden bloemen door kind van een medewerker van de campus

aankomst in bezoekersontvangstruimte in het conferentiecentre "the Strip";
H.M. de Koningin wordt door de burgemeester van Eindhoven voorgesteld aan:
- de heer ir. G.J. Kleisterlee, president-directeur Philips
- de heer drs. T.M.A.J. Verhagen, directeur High Tech Campus.
- de heer dr. H.A. Harwig, vice-president Philips Research
- de heer prof.dr.ir. J.M.E.C. de Boeck, ceo IMEC
- de heer dr. F. Fastenau, Senior Executive Europe FEI Company
- de heer ir. J.A.P.M. Smeekens, directeur van NV REDE

15.40 uur: Kort welkomstwoord door de heer ir. G.J. Kleisterlee

H.M. de Koningin wordt door de heer ir. G.J. Kleisterlee uitgenodigd 'in virtual reality' het officiële startsein te geven voor de start van de ontwikkeling van de Accelerator op de campus.

Door haar hand naar een virtuele knop te bewegen zet H.M. de Koningin een film (tijdsduur 30 sec.) in gang, waarin wordt getoond wat de Accelerator is en wat de naam wordt van de Accelerator. De Accelerator is bedoeld voor jonge, technologische bedrijven (technostarters) met ca. 5 tot 25 werknemers, spin-offs van grote bedrijven en (neven-)vestigingen. Deze bedrijven richten zich vooral op de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten en zijn daarom van groot belang voor de economie. De totale kosten van de Accelerator bedragen 8,5 miljoen euro, waarvan 6,5 miljoen door de overheid wordt geinvesteerd. De verwachting bestaat dat de Accelerato 500-750 (kennisintensieve) arbeidsplaatsen tot stand zal brengen.

Bezichtiging onder leiding van de heren Kleisterlee enVerhagen van een 3-tal demonstraties, die inzicht geven in de campus als broedplaats van nieuwe technologieën en nieuwe businesses. Aansluitend verlaat het gezelschap het conferencecentre "the Strip" en steekt de weg over naar het gebouw Miplaza.

15.55 Bezichtiging van cleanrooms onder leiding van de heer dr. H.A. Harwig en een aantal demo's, die open innovatie in de praktijk laten zien en een beeld geven wat de consument met deze technologieën in de toekomst kan doen.

16.10 uur: einde bezoek High Tech Campus

Eindhoven, gebouw de Witte Dame
16.35 Aankomst bij het gebouw "De Witte Dame" Het gezelschap stapt uit en loopt de laatste meters. De aankomst wordt omlijst door een muzikale hulde gebracht door een gemengd mannenkoor en een kinderkoor.

Ontvangst Dutch Design Academy

De burgemeester van Eindhoven, de heer drs. A.B. Sakkers, stelt aan H.M. de Koningin voor mevrouw L. Edelkoort, voorzitter college van bestuur,mevrouw L. in 't Hout, lid college van bestuur de heer H.L.P. Beelen, secretaris college van bestuur

16.45 uur: Mevrouw Edelkoort leidt H.M. de Koningin rond over de Graduation 2005 en geeft een toelichting op de acht exposities.

In de grote ruimte zijn 115 afstudeerwerken opgesteld. De achtontwerpen waarbij wordtstilgestaan, vertegenwoordigen de acht afstudeerrichtingen binnen de Design Academy. Alle eindexamenkandidaten, docenten en overige genodiogden zullen aanwezig zijn.

17.10 uur: Einde bezoek aan Design Academy

Dutch Design Week

17.20 uur: aankomst bij Dutch Design Week, expositie "Dutch Mountains" H.M. de Koningin wordt door de burgemeester van Eindhoven voorgesteld aan de heer J. Lippinkhof , directeur van de stichting Design Platform Eindhoven, de heer P.M. Bakker en mevrouw A.M. Klijn,curatoren van de tentoonstelling, voor.

H.M. de Koningin maakt een rondgang langs de expositie

Afsluitende bijeenkomst in dezelfde ruimte waar de expositie "Dutch Mountains" plaatvindt (op de eerste verdieping in het gebouw de Witte Dame) voor genodigden.

17.55 uur: Afsluiting bezoek aan de provincie Noord-Brabant.

Deel: ' Draaiboek Koninklijk bezoek Noord-Brabant '
Lees ook